Home Trung Học Phổ ThôngLớp 12 Bảng đạo hàm các hàm số cơ bản và bài tập ứng dụng

Bảng đạo hàm các hàm số cơ bản và bài tập ứng dụng

by admin

Bảng đạo hàm các hàm số cơ bản gồm các hàm số đa thức, phân thức hữu tỉ hay hàm số căn bậc hai, hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số lôgarit, hàm số lượng giác…

I/ Bảng đạo hàm các hàm số cơ bản

1/ Bảng đạo hàm các hàm số cơ bản

bang dao ham cac ham so co ban 1

2/ Bảng đạo hàm các hàm số hợp

Ta xét hàm số y = f(u(x)). Ta tính đạo hàm của hàm số đã cho theo x như sau: y’ₓ = f’ₓ = f’ᵤ.u’ₓ
Bảng đạo hàm của các hàm số hợp

bang dao ham cua cac ham so hop

II/ Các ứng dụng của đạo hàm trong thực tế

Các bạn cũng có thể giải được những bài toán về đạo hàm rất chi là rắc rối và phức tạp. Nhưng các bạn đã biết ứng dụng của nó vào trong cuộc sống không?
Trong toán học: Ứng dụng đạo hàm giải phương trình, bất phương trình của hàm số, khảo sát và vẽ đồ thì của hàm số….

  • Ứng dụng của đạo hàm trong cuộc sống:
  • Ứng dụng của đạo hàm trong vật lý: tính vận tốc tức thời của chuyển động
  • Ứng dụng đạo hàm trong kinh tế: là số đo sự thay đổi của giá sản phẩm khi mức sản lượng tăng lên theo đơn vị…..
  • Ứng dụng đạo hàm vào tính diện tích
  • Ứng dụng của đạo hàm trong các hoạt động thể thao

Bài tập áp dụng về đạo hàm các hàm số cơ bản

bang dao ham cua cac ham so va bai tap ap dung 1

bang dao ham va cac ham so co ban kem bai tap ung dung bang dao ham va cac ham so co ban kem bai tap ung dung 2 bang dao ham va cac ham so co ban kem bai tap ung dung 3 bang dao ham va cac ham so co ban kem bai tap ung dung 4

bang dao ham va cac ham so co ban kem bai tap ung dung 5 5

 

 

 

You may also like

Leave a Comment