Home Trung Học Phổ ThôngLớp 12 Công thức tính đạo hàm của hàm số mũ và logarit

Công thức tính đạo hàm của hàm số mũ và logarit

by admin

Hàm số mũ và logarit là kiến thức quan trọng mà chúng ta cần phải nắm kỹ kiến thức để có thể làm bài tốt. Dưới đây chúng ta cùng ôn lại các công thức đạo hàm của hàm số mũ và logarit

Công thức đạo hàm của hàm số mũ và logarit

(e?)′ = e?

(e?)′=?′.e?

(??)′=??.ln?

(??)′=?′.??.ln?

(ln?)′=1/ ?

(ln?)′=?′/?

(ln|?|)′=1/?

(ln|?|)′=?′/?

(log??)′=1/?.ln?

(log??)′=?′/?.ln?

(log?|?|)′=1/?.ln?

(log?|?|)′=?′/?.ln?

Công thức hàm số mũ và logarit cơ bản

bang cong thuc tich phan dao ham mu va logarit 3

You may also like

Leave a Comment