Home Trung Học Phổ ThôngLớp 12 Công thức tính điện trở và bài tập áp dụng có lời dẫn giải

Công thức tính điện trở và bài tập áp dụng có lời dẫn giải

by admin

Điện trở là nguồn cội để các bạn có thể tính hiệu điện thế hay cường độ dòng điện của các loại mạch điện. Bài viết hôm nay của onthitot.com sẽ hướng dẫn các bạn cách tính điện trở của dây dẫn.

I/ Công thức tính điện trở

1/ Công thức định luật ôm

Cường độ dòng điện khi chạy qua 1 dây dẫn thì tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn, tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn.

Công thức:

I = U/R

trong đó ta có:

U: là hiệu điện thế giữa 2 đầu vật dẫn điện được đo bằng vôn (V).

I: là cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn điện được đo bằng ampe (A).

R: là điện trở của vật dẫn điện được đo bằng Ohm (Ω).

2/ Công thức tính điện trở

R = ρ.L / S

Trong đó ta có:

ρ là điện trở xuất nó phụ thuộc vào chất liệu của dây dẫn

L là chiều dài của dây dẫn

S là tiết diện của dây dẫn

R là điện trở có đơn vị là Ω

Công thức tính điện trở mạch song song

cong thuc tinh dien tro mach song song

Công thức tính điện trở mạch nối tiếp

R tổng = R1 + R2 + R3 + ….+ Rn

cong thuc tinh dien tro 1

II/ Bài tập và hướng dẫn giải

Bài 1: Cho 1 bóng đèn có điện trở là R1 = 600 Ω mắc song song với 1 bóng đèn có điện trở là R2 = 900 Ω vào 1 hiệu điện thế là UMN = 220 V như sơ đồ. Dây nối từ M tới A, từ N tới B là dây đồng có chiều dài tổng là l = 200m, có tiết diện là S = 0,2mm2 . Ta bỏ qua điện trở của dây nối từ 2 bóng đèn tới A và B. Tính điện trở của đoạn mạch MN.

  cong thuc tinh dien tro mach bai 1

Hướng dẫn giải:

Ta cần tính điện trở của toàn bộ đoạn mạch :

– Tính điện trở của 2 bóng đèn R12 được mắc song song.

– Tính điện trở của dây nối Rd.

– Ta có điện trở RMN của đoạn mạch chính là điện trở của R12 mắc nối tiếp với Rd. Từ đó ta tính được RMN.

Bài 2: Cho 1 mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, nguồn điện có suất điện động là E = 6 V và điện trở trong là không đáng kể. Các điện trở có giá trị R1 = R2 = 30 (Ω) và R3 = 7,5 (Ω). Tính điện trở của mạch ngoài RN.

cong thuc tinh dien tro bai 2

Hướng dẫn giải:

Điện trở của mạch:

1/RN = 1/ R1 + 1/ R2 +1/ R3  = > RN = 5

Bài 3: 1 bóng đèn khi sáng hơn binh thường thì có điện trở là R1 = 7,5 Ω, cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn khi đó là I = 0,6 A. Bóng đèn được mắc nối tiếp với 1 biến trở và được mắc vào 1 hiệu điện thế là U = 12 V như sơ đồ hinh vẽ.

cong thuc tinh dien tro mach bai 3

a) Phải điều chỉnh biến trở này có trị số điện trở là R2 bằng bao nhiêu thì bóng đèn sáng bình thường?

b) Biết biến trở này có điện trở lớn nhất Rb = 30 Ω vài cuộn dây dẫn làm bằng hợp kim nikelin có tiết diện là S = 1mm2. Tính chiều dài của dây dẫn được dùng làm biến trở này.

Hướng dẫn giải:

a) Ta cần tính điện trở của toàn đoạn mạch nối tiếp: R = R1 + R2 . Từ đó ⇒ R2 .

b) Từ công thức tính điện trở ta suy ra công thức tính chiều dài của dây dẫn từ đó ta tìm được chiều dài của dây dẫn.

 

You may also like

Leave a Comment