Home Trung học Cơ SởLớp 8Hóa học 8 Công thức tính nồng độ phần trăm và bài tập có lời giải

Công thức tính nồng độ phần trăm và bài tập có lời giải

by admin

Bài tập tính nồng độ phần trăm là dạng bài tập mà bất cứ bạn nào cũng không được quên để có thể làm tốt môn hóa học. Chính vì vậy công thức tính nồng độ phần trăm và bài tập ví dụ có lời giải dưới đây chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc ôn tập đấy!

1. Công thức tính nồng độ phần trăm

1.1. Khái niệm nồng độ %

Nồng độ phần trăm (C%) của một dung dịch là nồng độ thể hiện cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

1.2. Công thức tính nồng độ phần trăm

C%= (mct/cdd). 100%
Trong đó:
C%: Nồng độ phần trăm
mct: Khối lượng chất tan
mdd: Khối lượng dung dịch

nong do

2. Một số lưu ý khi làm bài tập tính nồng độ phần trăm

Nếu đề bài yêu cầu tính C% các chất có trong dung dịch sau phản ứng thì càn thực hiện các bước sau trước khi tính toán:
– Cần xác định số chất có trong dung dịch. ( đặc biệt lưu ý chất tham gia phản ứng có dưu không?)
– Xác định khối lượng dung dịch sau phản ứng:
mdd= khối lượng các chất tan cho vào dung dịch+ khối lượng dung môi hay khối lượng của dung dịch ban đầu- khối lượng chất kết tùa- khối lượng chất khí.
– Tìm khối lượng chất cần xác định.
– Cuối cùng tính C%

cong thuc tinh nong do phan tram

3. Bài tập ví dụ có lời giải tính nồng độ phần trăm

3.1. Bài tập tính nồng độ phần trăm

Bài tập 1: Hòa tan 10 gam đường vào 40 gam nước. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.
Bài tập 2: Hãy tính khối lượng NaOH có trong 200 gam dd NaOH 15%
Bài tập 3: Đem hoà tan 20 gam muối vào nước được dd có nồng độ 10%. Hãy:
a)Tính khối lượng dd nước muối thu được
b)Tính khối lượng nước cần dựng cho sự pha chế

3.2. Lời giải bài tập tính nồng độ phần trăm

Bài tập 1: 
-Tính khối lượng của dung dịch
Ta có: mdd= mdm + mct = 10+ 40= 50 gam (mdm là khối lượng dung môi)
-Nồng độ phần trăm:
C%= (mct/cdd). 100%= (10/50).100%= 20%

Bài tập 2:
Ta có: mNaOH = (C%.mdd):100 = 15.200:100 = 30 gam

Bài tập 3: 
a) mdd=(mmuối.100):C% = 20.100:10 = 200 gam
b) m(nước)= mdd-mmuối= 200-20= 180 gam

Để học tốt môn hóa học điều cần thiết nhất là sự chăm chỉ, đương nhiên không phải chăm chỉ một cách điên cuồng mà chăm chỉ có kế hoạch và khoa học. Học trong khoảng thời gian vừa đủ nhưng phải đảm bảo sự tập trung. Thường xuyên ôn tập các dạng bài tập, nắm chắc từ lý thuyết cho tới cách làm để tìm ra cách làm ngắn và hiệu quả chính xác nhất. Hy vọng những chia sẻ về công thức tính nồng độ phần trăm và bài tập ví dụ có lời giải giúp ích cho bạn, chúc các bạn học tốt!

 

You may also like

Leave a Comment