Home Danh sách mã tỉnh - mã trường Danh sách mã các trường THPT tỉnh Thái Bình

Danh sách mã các trường THPT tỉnh Thái Bình

by admin

Công Ty Cổ Phần Liên Kết Giáo Dục Việt Nam cung cấp Danh sách mã tỉnh, mã các trường THPT tại Thái Bình để tiện cho các thí sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, làm hồ sơ đăng ký dự thi đại học – cao đẳng.

Mã tỉnh Thái Bình: 26

STT Mã trường Tên trường STT Mã trường Tên trường
1 002 THPT Chuyên 26 030 TTGDTX Đông Hưng
2 003 THPT Lê Quý Đôn 27 032 THPT Nguyễn Trãi
3 004 THPT Nguyễn Đức Cảnh 28 033 THPT Vũ Tiên
4 005 THPT Nguyễn Công Trứ 29 034 THPT Lý Bôn
5 006 THPT Nguyễn Thái Bình 30 035 THPT Hùng Vương
6 007 TTGDTX Thành phố – Thái Bình 31 036 THPT Phạm Quang Thẩm
7 009 THPT Quỳnh Côi 32 037 TTGDTX Vũ Thư
8 010 THPT Quỳnh Thọ 33 039 THPT Nguyễn Du
9 011 THPT Phụ Dực 34 040 THPT Bắc Kiến Xương
10 012 THPT Bán công Quỳnh Phụ 35 041 THPT Chu Văn An
11 013 THPT Trần Hưng Đạo 36 042 THPT Bình Thanh
12 014 TTGDTX Quỳnh Phụ I 37 043 THPT Hồng Đức
13 015 TTGDTX Quỳnh Phụ II 38 044 TTGDTX Kiến Xương
14 017 THPT Hưng Nhân 39 046 THPT Tây Tiền Hải
15 018 THPT Bắc Duyên Hà 40 047 THPT Nam Tiền Hải
16 019 THPT Nam Duyên Hà 41 048 THPT Đông Tiền Hải
17 020 THPT Đông Hưng Hà 42 049 THPT Hoàng Văn Thái
18 021 THPT Trần Thị Dung 43 050 TTGDTX Tiền Hải
19 022 TTGDTX Hưng Hà 44 052 THPT Đông Thụy Anh
20 024 THPT Tiên Hưng 45 053 THPT Tây Thụy Anh
21 025 THPT Bắc Đông Quan 46 054 THPT Thái Ninh
22 026 THPT Nam Đông Quan 47 055 THPT Thái Phúc
23 027 THPT Mê Linh 48 056 THPT Dân lập Diêm Điền
24 028 THPT Đông Quan 49 057 TTGDTX Thái Thụy I
25 029 THPT Tư thục Đông Hưng 50 058 TTGDTX Thái Thụy II

You may also like

Leave a Comment