Home Danh sách mã tỉnh - mã trường Danh sách mã trường THPT tỉnh Thanh Hóa

Danh sách mã trường THPT tỉnh Thanh Hóa

by admin

Công Ty Cổ Phần Liên Kết Giáo Dục Việt Nam cung cấp Danh sách mã tỉnh, mã các trường THPT tại Thanh Hóa để tiện cho các thí sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, làm hồ sơ đăng ký dự thi đại học – cao đẳng.

Mã tỉnh Thanh Hóa: 28

STT Mã trường Tên trường STT Mã trường Tên trường
1 001 THPT Đào Duy Từ 70 070 THPT Nông Cống 2
2 002 THPT Hàm Rồng 71 071 THPT Nông Cống 3
3 003 THPT Nguyễn Trãi 72 072 THPT Nông Cống 4
4 004 THPT Tô Hiến Thành 73 073 THPT Triệu Thị Trinh
5 005 THPT Trường Thi 74 074 TTGDTX Nông Cống
6 006 THPT Lý Thường Kiệt 75 075 THPT Đông Sơn 1
7 007 THPT Đào Duy Anh 76 076 THPT Đông Sơn 2
8 008 TTGDTX-DN TP Thanh Hoá 77 077 THPT Nguyễn Mộng Tuân
9 009 THPT Bỉm Sơn 78 078 TTGDTX Đông Sơn
10 010 THPT Lê Hồng Phong 79 079 THPT Hà Trung
11 011 TTGDTX TX Bỉm Sơn 80 080 THPT Hoàng Lệ Kha
12 012 THPT Sầm Sơn 81 081 THPT Nguyễn Hoàng
13 013 THPT Nguyễn Thị Lợi 82 082 TTGDTX-DN Hà Trung
14 014 TTGDTX-DN Sầm Sơn 83 083 THPT Lương Đắc Bằng
15 015 THPT Quan Hoá 84 084 THPT Hoằng Hoá 2
16 016 TTGDTX Quan Hoá 85 085 THPT Hoằng Hoá 3
17 017 THPT Quan Sơn 86 086 THPT Hoằng Hoá 4
18 018 TTGDTX-DN Quan Sơn 87 087 THPT Lưu Đình Chất
19 019 THPT Mường Lát 88 088 THPT Lê Viết Tạo
20 020 TTGDTX Mường Lát 89 089 TTGDTX-DN Hoằng Hoá
21 021 THPT Bá Thước 90 090 THPT Ba Đình
22 022 THPT Hà Văn Mao 91 091 THPT Mai Anh Tuấn
23 023 TTGDTX-DN Bá Thước 92 092 THPT Trần Phú
24 024 THPT Cầm Bá Thước 93 093 TTGDTX Nga Sơn
25 025 THPT Thường Xuân 2 94 094 THPT Hậu Lộc 1
26 026 TTGDTX Thường Xuân 95 095 THPT Hậu Lậc 2
27 027 THPT Như Xuân 96 096 THPT Đinh Chương Dương
28 028 TTGDTX Như Xuân 97 097 TTGDTX Hậu Lộc
29 029 THPT Như Thanh 98 098 THPT Quảng Xương 1
30 030 THPT Như Thanh 2 99 099 THPT Quảng Xương 2
31 031 TTGDTX-DN Như Thanh 100 100 THPT Quảng Xương 3
32 032 THPT Lang Chánh 101 101 THPT Quảng Xương 4
33 033 TTGDTX-DN Lang Chánh 102 102 THPT Nguyễn Xuân Nguyên
34 034 THPT Ngọc Lặc 103 103 THPT Đặng Thai Mai
35 035 THPT Lê Lai 104 104 TTGDTX-DN Quảng Xương
36 036 TTGDTX Ngọc Lặc 105 105 THPT Tĩnh Gia 1
37 037 THPT Thạch Thành 1 106 106 THPT Tĩnh Gia 2
38 038 THPT Thạch Thành 2 107 107 THPT Tĩnh Gia 3
39 039 THPT Thạch Thành 3 108 108 THPT Tĩnh Gia 5
40 040 TTGDTX Thạch Thành 109 109 TTGDTX Tĩnh Gia
41 041 THPT Cẩm Thuỷ 1 110 110 THPT Yên Định 1
42 042 THPT Cẩm Thuỷ 2 111 111 THPT Yên Định 2
43 043 THPT Cẩm Thuỷ 3 112 112 THPT Yên Định 3
44 044 TTGDTX Cẩm Thuỷ 113 113 THPT Thống Nhất
45 045 THPT Lê Lợi 114 114 THPT Trần Ân Chiêm
46 046 THPT Lê Hoàn 115 115 THPT Hà Tông Huân
47 047 THPT Lam Kinh 116 116 TTGDTX-DN Yên Định
48 048 THPT Thọ Xuân 4 117 117 THPT Dân Tộc Nội trú tỉnh TH
49 049 THPT Lê Văn Linh 118 118 THPT Chuyên Lam Sơn
50 050 THPT Thọ Xuân 5 119 119 TTGDTX tỉnh Thanh Hoá
51 051 TTGDTX Thọ Xuân 120 120 THPT Hậu Lộc 3
52 O52 THPT Vĩnh Lộc 121 121 THPT Hậu Lộc 4
53 053 THPT Tống Duy Tân 122 122 THPT Bá Thước 3
54 054 THPT Trần Khát Chân 123 123 THPT Bắc Sơn
55 055 TTGDTX Vĩnh Lộc 124 124 THPT Nông Cống
56 056 THPT Thiệu Hoá 125 125 THPT Đông Sơn
57 057 THPT Nguyễn Quán Nho 126 126 THPT Nga Sơn
58 058 THPT Lê Văn Hưu 127 127 THPT Nguyễn Huệ
59 059 THPT Dương Đình Nghệ 128 128 THPT Tĩnh Gia 4
60 060 TTGDTX Thiệu Hoá 129 129 THPT Thạch Thành 4
61 061 THPT Triệu Sơn 1 130 130 THPT Như Xuân 2
62 062 THPT Triệu Sơn 2 131 131 Trường CĐ TDTT Thanh Hóa
63 063 THPT Triệu Sơn 3 132 132 Trường CĐ Y tế Thanh Hóa
64 064 THPT Triệu Sơn 4 133 133 Trường CĐ VHNT Thanh Hóa
65 065 THPT Triệu Sơn 5 134 134 Trường TC Thủy Sản Thanh Hóa
66 066 THPT Triệu Sơn 6 135 135 Trường TC Nông Lâm Thanh Hóa
67 067 THPT Triệu Sơn 136 136 Trường TC Thương mại TW5
68 068 TTGDTX Triệu Sơn 137 137 THPT Hoằng Hoá
69 069 THPT Nông Cống 1 138 138 THPT Quan Sơn 2

You may also like

Leave a Comment