Home Đề thi - Đáp ÁnĐáp án đề thi THPT Quốc Gia Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2016

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2016

by admin

Nhìn chung, Cấu trúc đề thi môn toán THPT Quốc Gia năm 2016 tương đồng so các năm nhưng có sự sắp xếp khoa học hơn. Câu dễ đưa lên đầu để những học sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp có thể đọc và làm dễ dàng.

Cũng như các năm trước, Phần kiến thức đa số tập trung nhiều vào lớp 12 với khoảng 6,5 điểm (chỉ có câu số 7 thuộc hình học không gian về chứng minh vuông góc là kiến thức lớp 11 nhưng phần thể tích là kiến thức của lớp 12. Tuy nhiên, ở câu này học sinh có thể áp dụng phương pháp tọa trong không gian là phần kiến thức của chương trình lớp 12 để giải bài tập).

Câu 6 là bài toán dạng xác suất cũng không có gì mới.

Với đề thi môn Toán THPT quốc gia năm 2016 thì các em học sinh trung bình có thể làm bài và đạt được 5 điểm dễ dàng. Mức độ phân loại của đề thi rất cao ở mức từ 8 – 10, Các câu dành cho học sinh trung bình khá thì có thể làm được câu 6 và câu 7, các câu khó giành cho học sinh giỏi nằm ở các câu 8, 9, 10. Câu 10 là câu khó nhất có bài toán cực trị.

Đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2016

de-thi-mon-toan-thpt-quoc-gia-nam-2016-1
Mời các em xem chi tiết đề thi ở dưới đây:

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2016

Đáp án đề thi môn Toán THPT Quốc Gia năm 2016 của bộ Giáo dục và Đào tạo

You may also like

Leave a Comment