Home Đề thi - Đáp ÁnĐáp án đề thi vào lớp 10 Đáp án đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 2015

Đáp án đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 2015

by admin

Đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay có 5 bài về: rút gọn biểu thức, giải hệ phương trình, phương trình số thực, bài hình. Thời gian làm bài là 120 phút.

Đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

de-thi-vao-lop-10-mon-toan-thpt-chuyen-dai-hoc-su-pham-ha-noi

 

Đáp án đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

You may also like

Leave a Comment