Home Giao dục công dân lớp 9 Đề cương ôn thi học kì 1 môn GDCD lớp 9

Đề cương ôn thi học kì 1 môn GDCD lớp 9

by admin

Đề cương ôn thi học kì 1 môn GDCD lớp 9

Năm học: 2017-2018

Câu hỏi 1: Thế nào là chí công vô tư? Nêu ý nghĩa của phẩm chất chia công vô tư? Tìm câu danh ngôn nói về chí công vô tư?

TL: Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư: Luôn luôn đứng về phía lẽ phải, luôn đặt lợi ích chung của tất cả mọi người lên trên lợi ích riêng của bản thân.

Tác dụng của chí công vô tư đối với cộng đồng: Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng xã hội, góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

HS tự tìm và nêu danh ngôn.  GV Hướng dẫn HS giải các Bài tập trong SGK.

Đề cương ôn thi học kì 1 môn GDCD lớp 9

Đề cương ôn thi học kì 1 môn GDCD lớp 9

Câu hỏi 2: Tự chủ là gì? Biểu hiện của tính tự chủ? Ý nghĩa của tự chủ?

TL: Tự chủ là làm chủ được bản thân, luôn ý thức được những gì mình đang làm và biết tự điều chỉnh hành vi cho phải, cho đúng mực.

  • Biểu hiện của tính tự chủ: ngườib biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình.
  • Ý nghĩa của tự chủ: tự chủ là một đức tính quí giá. Nhờ tính tự chủ mà con người biết sống một cách đúng đắn và biết cư xử có đạo đức, có văn hoá, tính tự chủ giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thử thách, cám dỗ.
  • Hướng dẫn HS giải các Bài tập trong SGK.

Câu hỏi 3: Thế nào là dân chủ và kỉ luật? Tôn trọng kĩ luật có làm chúng ta mất tự do không? Nêu ví dụ chứng minh. Để thực hiện tốt dân chủ và kĩ luật trong nhà trường, học sinh cần phải làm gì?

TL: Dân chủ là mọi người làm chủ được công việc của tập thể và xã hội, mọi người phải được biết, cùng được tham gia bàn bạc, góp phần thực hiện và giám sát những công việc chung của tập thể hoặc xã hội có liên quan đến mọi người, đến cộng đồng và đất nước.

  • Kỉ luật là tuân theo những quy định chung của cộng đồng hoặc của một tổ chức xã hội, nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc vì mục tiêu chung.
  • Chúng ta phải thực hiện tốt dân chủ kỉ luật vì: thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật sẽ tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức ý chí và hành động của mọi người, tạo cơ hội cho mọi người phát triển, xây dựng được quan hệ xã hội tốt đẹp và nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động, tổ chức tốt các hoạt động xã hội.

Liên hệ bản thân (Em đã có tinh thần dân chủ kỉ luật chưa? – học sinh tự trả lời)

Hướng dẫn HS giải các Bài tập trong SGK.

Câu hỏi 4: Hòa bình là như thế nào? Vì sao lại phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh? Em hãy trình bày tình hình chiến tranh, xung đột vũ trang trên thế giới và vấn đề trách nhiêm ngăn chặn chiến tranh hiện nay?

TL: Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang. Chúng ta phải tích cực bảo vệ hoà bình, ngăn chặn chiến tranh vì bảo vệ hoà bình là giữ cuộc sống bình yên; dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo và quốc gia; không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang. Hằng ngày trên thế giới vẫn đang xảy ra chiến tranh và những cuộc xung đột vũ trang đẫm máu. Vì vậy, ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hoà bình là trách nhiệm của tất cả các quốc gia, dân tộc và toàn nhân loại. Ý thức bảo vệ hoà bình, lòng yêu hoà bình cần được thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, trong các mối quan hệ và giao tiếp hằng ngày giữa con người với con người.

Để bảo vệ hoà bình cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng, thân thiện giữa con người với con người; thiết lập quan hệ hiểu biết, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc và quốc gia trên thế giới.

HS cần giải các Bài tập trong SGK và tìm hiểu thêm tình hình xung đột vũ trang và chiến tranh ở một số nơi trên thế giới trong thời gian gần đây, để thấy sự nguy hiểm tàn khốc của chiến tranh.

Câu hỏi 5: Vì sao phải xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta hiện nay là gì?

TL: Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc cùng hợp tác phát triển nhiều mặt: kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, kĩ thuật…; tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh.

Bên cạnh đó Đảng và nhà nước luôn thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hữu nghị với các dân tộc, các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. Chính quan hệ hữu nghị đó đã làm cho thế giới hiểu rõ hơn về đất nước, con người, công cuộc đổi mới của Việt Nam, về đường lối, chính sách của đảng và Nhà nước ta; từ đó chúng ta tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác ngày càng rộng rãi của thế giởi đối với Việt Nam – Hướng dẫn HS giải các Bài tập trong SGK.

Câu hỏi 6: Trong bối cảnh hiện nay hợp tác quốc tế có ý nghĩa như thế nào? Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay là gì?

Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu (BVMT, hạn chế bùng nổ dân số, khắc phục tình trạng đói nghèo, phòng ngừa và đẩy ngừa những bệnh hiểm nghèo,…)

TL: Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác với các nước XHCN, các nước trong khu vực và trên thế giới theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực; bình đẳng và cùng có lợi; giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hoà bình; phản đối mọi âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền. nước ta đã và đang tham gia hợp tác có hiệu quả với nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế,…

Với “Đề cương ôn thi học kì 1 môn GDCD lớp 9” chúc các bạn học tốt!

 

You may also like

Leave a Comment