Home Đề thi - Đáp ÁnĐáp án Đề thi ĐH - CD Đề thi đáp án cao đẳng môn Văn khối c – d 2013

Đề thi đáp án cao đẳng môn Văn khối c – d 2013

by admin

Đề thi đáp án cao đẳng môn Văn khối c và d năm 2013
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Trong truyện ngắn Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi, có lời thoại:
“Khôn! Việc nhà nó thu được gọn thì việc nước nó mở được rộng, gọn bề gia
thế, đặng bề nước non”.
(Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013, tr.62)
Lời nói trên của nhân vật nào, nói về những ai, thể hiện thái độ gì với người
được nói tới?
Câu 2 (3,0 điểm)
Khi có lỗi, người tử tế thì sẵn sàng nhận lỗi, kẻ ti tiện chỉ tìm cách đổ lỗi.
Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về
ý kiến trên.
II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc câu 3.b)
Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm)
Cảm nhận của anh/chị về tình yêu trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh.
Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm)
Cảm nhận của anh/chị về nhân vật viên quản ngục trong truyện ngắn Chữ người
tử tù của Nguyễn Tuân.

Xem đáp án cao đẳng môn Văn khối c và khối d năm 2013

You may also like

Leave a Comment