Home Trung Học Phổ ThôngLớp 11Lịch Sử 11 Đề thi học kì I môn lịch sử năm học 2017-2018

Đề thi học kì I môn lịch sử năm học 2017-2018

by admin

ĐỀ THI HỌC KÌ I (NĂM HỌC: 2017 – 2018)

Môn: Lịch sử 11.

Thời gian làm bài: 45 phút.

(16 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận)

(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)_Đề thi học kì I môn lịch sử năm học 2017-2018

Học sinh chọn 1 đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

Câu 1: Ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là:

A.Đập tan ách áp bức bóc lột của chế độ phong kiến.

B.Tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng của chủ nghĩa xã  hội và chủ nghĩa tư bản.

C.Cổ vũ và để lại nhiều bài học quí báu cho phong trào cách mạng thế giới.

D.Tạo tiền đề để Lê-nin thành lập tổ chức quốc tế của giai cấp vô sản.

Câu 2: Cách mạng Tân Hợi năm 1911 đã thực hiện những nhiệm vụ gì?

A.Lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh, đánh đuổi chủ nghĩa đế quốc xâm lược.

B.Lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh, mở đường cho CNTB phát triển.

C.Đánh đuổi đế quốc xâm lược.

D.Lật đổ chế độ phong kiến Mãn Thanh, giải quyết ruộng đất cho nông dân.

Câu 3: Tính chất của cuộc Duy tân năm 1868 ở Nhật?

A.Cách mạng xã hội chủ nghĩa.                          B. Chiến tranh đế quốc phi nghĩa.

C.Cách mạng tư sản không triệt để.                   D. Cách mạng tư sản.

Câu 4: Thời cận đại, đặc biệt là cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, các lĩnh vực nghệ thuật như: kiến trúc, điêu khắc, âm nhạc…

A.lâm vào suy thoái.    B. rất phát triển.            C. không phát triển.      D. kém phát triển.

Câu 5: Ý nào không phải là nguyên nhân khiến Đông Nam Á bị chủ nghĩa thực dân xâm lược?

A.Chế độ phong kiến ở đây đang khủng hoảng, suy yếu.

B.Có thị trường tiêu thu rộng lớn, nhân công dồi dào.

C.Giàu tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, vị trí địa lí thuận lợi.

D.Kinh tế của các nước Đông Nam Á đang phát triển.

Câu 6: Chính sách cải cách của Rama V có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của Xiêm?

A.Củng cố quyền lực phong kiến của nhà vua.

B.Đưa đất nước phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.

C.Đóng cửa, không giao lưu với phương Tây.

D.Xóa bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ.

Câu 7: Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất là:

A.Chiến tranh xâm lược thuộc địa.                    B. Chiến tranh Đế quốc phi nghĩa.

C.Phi nghĩa thuộc về phe Hiệp ước.                   D. Phi nghĩa thuộc về phe Liên minh.

Câu 8: Đảng Quốc đại là đảng của giai cấp nào?

A.Tư sản                         B. Phong kiến                C. Vô sản                       D. Tiểu tư sản

Câu 9: Tính chất của cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là:

A.Cách mạng dân chủ tư sản chưa triệt để.       B. Cách mạng vô sản.

C.Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.             D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 10: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nền kinh tế nước Mĩ

A.bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, không thể khôi phục được.

B.phụ thuộc vào các nước châu Âu.

C.có bước phát triển nhanh chóng, trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất.

D.lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc.

Câu 11: Để khôi phục kinh tế sau cách mạng tháng Mười, tháng 3/1921 Lê-nin và Đảng Bônsêvich đã

A.ban hành Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất.

B.ban hành Chính sách cộng sản thời chiến.

C.ban hành Chính sách kinh tế mới.

D.tiến hành cải cách chính phủ.

Câu 12: Hội nghị Véc-xai – Oasinhtơn diễn ra trong hoàn cảnh:

A.Chiến tranh thế giới thứ nhất đang diễn ra quyết liệt.

B.Chiến tranh thế giới thứ nhất sắp kết thúc.

C.Chiến tranh thế giới thứ nhất bước sang giai đoạn thứ hai.

D.Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc.

Câu 13: Nguyên nhân chung dẫn đến Nhật Bản và Xiêm thoát khỏi thân phận là một nước thuộc địa là

A.cải cách, duy tân đất nước.                              B. có đồng minh hậu thuẫn.

C.cử người học tập nước ngoài.                          D. duy trì chế độ phong kiến.

Câu 14: Để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất các nước đế quốc đã hình thành những khối quân sự nào?

A.Đồng minh, Hiệp ước.                                      B. Liên minh, Phát xít.

C.Cấp tiến, Ôn hòa.                                              D. Liên minh, Hiệp ước.

Câu 15: Vì sao Mĩ muốn xâm lược, bành trướng đối với khu vực Mĩ la tinh?

A.Biến Mĩ la tinh thành “ sân sau” của Mĩ.      B. Mở rộng ngoại giao.

C.Mở rộng lãnh thổ.                                             D. Giúp đỡ Mĩ la tinh.

Câu 16: Vai trò to lớn nhất của Tôn Trung Sơn đối với phong trào cách mạng ở Trung Quốc là

A.đưa cách mạng phát triển theo con đường dân chủ tư sản.

B.đưa cách mạng phát triển theo con đường  dân tộc dân chủ.

C.đưa cách mạng phát triển theo con đường vô sản.

D.đưa đất nước phát triển theo con đường tư sản.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)_Đề thi học kì I môn lịch sử năm học 2017-2018

Câu 1 (3 điểm): Nêu nguyên nhân dẫn đến chiến tranh và hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 – 1918.

Câu 2 (2 điểm): Nêu nguyên nhân và hậu quả của khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933?

Câu 3 (1 điểm): Vì sao nói cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã dẫn tới nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới?

Trên đây là Đề thi học kì I môn lịch sử năm học 2017-2018. Các em cùng tham khảo nhé. Chúc các em học tốt!

 

You may also like

Leave a Comment