Home Đề thi - Đáp ÁnĐáp án đề thi vào lớp 10 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hải Dương

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Hải Dương

by admin

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Hải Dương

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Văn tỉnh Hải Dương

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 – 2014

Môn thi: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề
Ngày thi: 12/07/2013

Câu 1 (2,0 điểm)

Cho đoạn thơ sau:

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.

(Theo Ngữ văn 9, tập 1, Nxb Giáo dục Việt Nam)

a. Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào? Nêu tên tác giả.

b. Đoạn thơ là dòng hồi tưởng của nhân vật nào? Về ai?

c. Cảm xúc của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ được khơi nguồn từ hình ảnh nào? Đó là cảm xúc gì?

Câu 2 (3,0 điểm)

Viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về tính tự lập.

Câu 3 (5,0 điểm)

Truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng đã thể hiện thật cảm động tình cha con sâu nặng và cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh.

(Theo Ngữ văn 9, tập 1, trang 202, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2013)

Hãy phân tích đoạn trích đã học trong truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng để làm rõ ý kiến trên.

You may also like

Leave a Comment