Home Đề thi - Đáp ÁnĐáp án đề thi THPT Quốc Gia ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 CHÍNH THỨC

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 CHÍNH THỨC

by admin

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC THPT QG MÔN VẬT LÝ NĂM 2017

Vật lý là môn thi quan trọng và khiến thí sinh gặp khá nhiều khó khăn trong việc kiếm điểm tuyệt đối, môn hóa có khi có đến vài trăm điểm 10 nhưng môn vật lý thì chỉ có một điểm 10. Dưới đây là đề thi và đáp án chính thức THPT QG môn vật lý năm 2017.

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 201

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 202

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 203

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 204

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 205

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 206

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 207

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 208

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 209

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 210

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 211

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 212

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 213

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 214

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 215

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 216

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 217

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 218

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 219

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 220

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 221

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 222

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 223

Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 mã đề 224

Đáp án Đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia năm 2017 chính thức của Bộ Giáo Dục và Đào tạo

Câu 2. Từ Trái Đất, các nhà khoa học điều khiển các xe tự hành trên Mặt Trăng nhờ sử dụng các thiết bị thu pháy sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dùng trong ứng dụng này thuộc dải:
A. sóng trung
B.Sóng cực ngắn
C. sóng ngắn
D.Sóng dài

Câu 4. Khi nói vê giao động cơ cưỡng bức, phát biểu nao sau đây sai?
A. Biên độ cảu dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
B.Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức
C. Dao động cưỡng bức có tần số uôn băng tần số của ực cưỡng bức
D.Dao động cưỡng bức có tân số luôn bằng tần số riêng của hệ giao động
Câu 7. Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huynh quang phát ra không thể là ánh sáng:
A. màu cam
B.mau chàm
C.Mau đỏ
D. mau vàng
Câu 8. Đại lượng đặc trưng cho mức độ bên vững của một hạt nhân là:
A. năng lượng liên kết
B.Năng lượng liên kết riêng
C. Điện tích hạt nhân
D.khối lượng hạt nhân

Câu 13. Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nao sau đây không đổi:
A.tần số của sóng
B.Tốc độ truyền sóng
C. Biên độ của sóng
D.Bước sóng
Câu 14.Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại la:
A. gây ra hiện tượng quang điện ngoài ở kim loại
B. có tác dụng nhiệt rất mạnh
C.Có khả năng đâm xuyên rất mạnh
D. Không bị nước va thủy tinh hấp thụ
Câu 16. Khi một chùm sáng trắng song song, hẹp truyền qua một lăng kính thì bị phân tách thành các chúm đơn sắc khác nhau. Đây la hiện tượng
A. giao thoa ánh sáng
B. tán sắc ánh sáng
C.nhiễu xạ ánh sáng
D.phản xạ ánh sáng
Câu 18.Chiếu ánh sáng do đèn hơi thủy ngân ở áp suất thấp phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì quang phổ hấp thụ được là:
A. Bảy vạch sáng tư đỏ đến tím, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối
B.một dải sáng có mau tư đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục
C. Các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối
D.Các vạch sáng, vạch tối xen kẽ nhau đêu đặn

 

de thi thpt quoc gia mon vat ly 2017 ma de 201

de thi thpt quoc gia mon vat ly 2017 ma de 201 1

Đề thi THPT QG chính thức môn vật lý 2017

 

de thi thpt quoc gia mon vat ly 2017 ma de 201 3

de thi thpt quoc gia mon vat ly 2017 ma de 201 4

de thi thpt quoc gia mon vat ly 2017 ma de 201 5

de thi thpt quoc gia mon vat ly 2017 ma de 201 6

de thi thpt quoc gia mon vat ly 2017 ma de 201 7

de thi thpt quoc gia mon vat ly 2017 ma de 201 8

Lời giải tham khảo môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, các em tham khảo để chuẩn bị tốt cho kỳ thi quan trọng nhất quãng đời học sinh của mình nhé.

 1. D
 2. B
 3. D
 4. D
 5. C
 6. D
 7. B
 8. B
 9. A
 10. B
 11. C
 12. B
 13. A
 14. C
 15. C
 16. B
 17. C
 18. C
 19. B
 20. C
 21. B
 22. B
 23. A
 24. A
 25. C
 26. A
 27. B
 28. B
 29. A
 30. A
 31. C
 32. A
 33. A
 34. C
 35. A
 36. B
 37. C
 38. C
 39. A40.C

Trên đây là Đề thi Và đáp án chính thức THPT QG môn Vật Lý năm 2017, các em tham khảo và làm bài tốt nhé.

You may also like

Leave a Comment