Home Xem thêmTư vấn mùa thi Học ngành kinh tế đối ngoại có thể làm việc gì?

Học ngành kinh tế đối ngoại có thể làm việc gì?

by admin

Hỏi: Năm nay em thi khối A, ngành kinh tế đối ngoại. Em muốn biết ngành này sau khi tốt nghiệp em có thể làm những công việc gì và cơ hội việc làm ra sao?

Trả lời:

Các trường đào tạo ngành kinh tế đối ngoại hiện nay gồm các trường Đại học Ngoại thương, Đại học Ngoại Thương cơ sở TPHCM, Đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế (Đại học Quốc Gia Hà Nội…).

Học ngành Kinh tế đối ngoại, sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về thương mại quốc tế, quản lý thị trường ngoại hối và đầu tư quốc tế; có khả năng phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu, sự biến động của tỷ giá hối đoái và đầu tư quốc tế; Xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách thương mại và dự án đầu tư trong, ngoài nước.

Giảng viên cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và hệ thống về kinh tế quốc tế, gồm: Kinh tế học quốc tế, Thương mại và kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế; kiến thức chuyên ngành, chuyên sâu trong các lĩnh vực trên.

Các kiến thức, tri thức kinh tế và kinh doanh hiện đại về khu vực và thế giới; Phương pháp luận khoa học để thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường trong nước và quốc tế.

Về kỹ năng: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng phân tích, đánh giá những vấn đề lý luận cơ bản trong lĩnh vực Kinh tế quốc tế và Kinh doanh quốc tế; Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và xử lý các vấn đề thực tiễn của nền kinh tế Việt Nam, khu vực và thế giới.

Kỹ năng nghiệp vụ: đàm phán quốc tế, giao dịch thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, tài chính quốc tế, vận tải bảo hiểm trong thương mại quốc tế, xây dựng, phân tích quản trị dự án…

Các kỹ năng mềm: tin học, ngoại ngữ, giao tiếp, lãnh đạo và quản lý, trình bày và kỹ năng làm việc nhóm, trong đó, kỹ năng ngoại ngữ đạt chuẩn chất lượng 4.0 IELTS.

Sau khi ra trường bạn có thể trở thành cán bộ hoạch định chính sách hoặc cán bộ làm việc tại bộ phận Kinh tế Đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương (các Bộ, Ban, Ngành, Sở…). Cơ hội việc làm của ngành này rất cao.

Ngoài ra, bạn có thể làm việc cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, các công ty liên doanh, các khu chế xuất, khu công nghệ cao… cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại quốc tế và quan hệ đối ngoại, hoặc có thể nghiên cứu thị trường nước ngoài.

Theo vtv.vn

You may also like

Leave a Comment