Home Trung học Cơ SởLớp 6 Kể lại câu chuyện cóc kiện trời bằng lời của nhân vật Cọp

Kể lại câu chuyện cóc kiện trời bằng lời của nhân vật Cọp

by admin

Đề bài: Em hãy kể lại câu chuyện cóc kiện trời bằng lời của nhân vật Cọp.

Bài làm

Các có có biết không, xưa kai có một lần trời hạn hán rất lâu đồng ruộng xác xơ hoa màu khô héo đất đai nứt nẻ. Các loài động vật đều chết dần chết mòn vì khát, Ngay cả dòng dõi nhà Cọp chúng ta cũng phả điêu đứng sống dở chết dở, trong những ngày khô hạn này.

May thay một ngày nọ, khi cha và bác gấu nằm dài ở bìa rừng chờ chết khát thì thấy Cóc và Cua đi đến, mặt người nào cũng lộ vẻ hăng hái. Hỏi ra thì mới biết họ rủ nhau đi kiện ông trời để đòi mưa. Thích chí, cha và bác Gấu xin đi theo họ, dọc đường lại gặp thêm ong và cáo chúng cũng muốn đi theo. Thế là cả bọn kéo nhau lên Thiên Đình. Gặp cái trống to ngay ở cửa. Cóc liền quay lại phân công cho từng người trong bọn. Lão cua thì núp trong chum nước, Ong núp sau cánh cửa, còn và bác gấu thằng Cáo ra phía sau ngồi chờ. Xong đâu đấy, Cóc liên đánh ba hồi trống. Cả bọn ai cũng hồi hộp hẳn lên. Cha nghe thoáng qua tiếng Ngọc Hoàng rồi lại thấy thiên lôi bước ra cửa, dòm dáo dác. Thiên Lôi lại trở vào chắc tâu với Ngọc Hoàng la chẳng có ai ngoại trời con Cóc bé nhỏ xấu xí đang chểm chệ trên mặt trống.

Kể lại câu chuyện cóc kiện trời bằng lời của nhân vật Cọp

Bài văn mẫu kể lại câu chuyện cóc kiện trời bằng lời của nhân vật Cọp

Ngay sau đó, bên trong cung điện, một con gà ra chạy xộc tính mổ cóc. Nhưng chưa kịp hành động thì cóc đã ra hiệu cho Cáo ở phía sau đến chộp cổ gà mang đi. Lại một con Chó chạy ra để nghênh chiến nhưng vừa ra khỏi cửa thì đã bị bác gấu nhanh nhẹn tiến lên ngoặm cổ Chó. Thế là Chó cũng tiêu đời.

Thua luôn hai keo liền Ngọc Hoàng chắc giận lắm nên ra lệnh cho chính Thiên Lôi ra trị gấu. Cầm lưỡi tầm sét trong tay Thiên Lôi ngông nghênh bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị Ong ở sau cánh cửa chui ra đốt túi bụi, hoảng quá hắn nhảy vào chum nước. Chắc là hắn bị Cua kẹp, nên kêu oai oái ra ngoài. Giờ vuốt chơ hắn nãy giờ, cha vội nhảy đến vồ lấy hắn và xe xác hắn cho bõ ghét.

Bị thua to Ngọc Hoàng đành phải nhượng bộ mời Cóc vào nói chuyện, Cóc vội vàng kêu “muôn tâu Ngọc Hoàng, đã ba bốn năm nay, dưới trần gian không hề có một giọt mưa. Vạn vật khô héo cả. E rồi không còn một sinh vật nào sống qua nổi. Ngài phải lập tức cho mưa xuống không thì chúng tôi không để yên cho các ngài ngồi trong thiên đình này đâu.

Thấy Cóc nói răng mềm dẻo, vừa đanh thép quyết liệt, Ngọc Hoàng cuống cuồng đấu dịu:

– “Dạ vâng thưa các ngài, tôi sẽ cho mưa xuống ngay!”. Rồi ngài truyền gọi thần Rồng đến. Ngài chỉ vào Cóc và nói:

– Đây là cậu của ta ở dưới trần gian lên trách mắng vì việc để cho muôn vật dưới kia sắp chết khát. Ta ra lệnh cho người từ nay chớ biếng lười không tròn phận sự. Nếu khi nòa cậu ta nghiến răng làm hiệu thì người phải đổ mưa nghe chưa.

Thần Rồng khúm núm vâng lệnh ra đi, một lát sau bon cha đã nghe tiếng sầm ì ầm và vang tiếng ù ù như xay lúa …
Bọn cha trở về trần gian, mưa đã tạnh, nước trắng xóa cánh đồng, vốn ngày xưa còn nứt nẻ. Râm ran tiếng ve kêu, chút chít trên những cành cây sũng nước và sém lá là những tiếng của những con chim mới nở.

Tất cả được tắm mát hả hê chào đón bọn cha bằng sự hớn hở và tươi tỉnh.

Cha về đến hang không khí thật mát mẻ và dễ chịu, cha ngủ một giấc no nê cho đến ngày hôm sau. Tỉnh dậy cả thân hình còn ê ẩm nhưng cha rất vui và tự hòa vò mình đã góp phần cứu sống muôn loài.

Và kể từ đấy hễ Cóc nghiến răng là trời sắp mưa. Có những lúc cóc quên phận sự thì nghe trẻ con nó hát:

Con cóc là cậu ông trời
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho

Bài văn mẫu kể lại câu chuyện cóc kiện trời bằng lời của nhân vật Cọp hi vọng sẽ là bài văn mẫu sẽ giúp các em học tốt hơn.

 

You may also like

Leave a Comment