Home Những bài văn mẫu hay Kể ngắn gọn sự tích Hồ Gươm trong ngữ văn lớp 6

Kể ngắn gọn sự tích Hồ Gươm trong ngữ văn lớp 6

by admin

Đề bài: Em hãy kể lại ngắn gọn truyện Sự Tích Hồ Gươm 

Bài văn mẫu kể ngắn gọn truyện Sự Tích Hồ Gươm

Giặc Minh sang đô hộ nước Nam, chúng làm nhiều điều bạo ngược và coi dân ta như cỏ rác. Nhân dân nơi đây chống giặc khắp nơi trong đó có cuộc khởi nghĩa ở vùng Lam Sơn do anh em Lê Lợi đứng đầu. Tuy quyết tâm cao nhưng lực còn yế, bởi vậy Long Quân đã cho mượn gươm thần để đánh giặc.

Lê Thận làm nghề đánh cá ở Thanh Hóa. Một đêm, Thận thả lưới trên bến vắng, ba lần kéo lên đều thấy một thanh sắt, nhận ra đó là lưỡi gươm liền đem cất về xó nhà. Sau đó Lê thận đã hăng hái gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Một hôm, chủ tướng Lê Lợi cùng tùy tùng đẻn nhà Thận, hôm đó thanh gươm tự nhiên sáng rực lên. Lê Lợi cầm lên xem thấy có hai chữ “Thuận Thiên”.

ke ngan gon truyen su tich ho guom

Bài văn mẫu kể ngắn gọn truyện Sự Tích Hồ Gươm

một lần đi qua khu rừng, thấy chuôi gươm nạm ngọ trên ngọn cây đa, Lê Lợi giắt vào lưng đem về. Ba ngày sau, Lê Lợi lại gặp mọi người đã kể lại chuyện bắt được chuôi gươm. lê Thận đem gương tra vào chuôi thì vừa như in,Lê thận nâng gươm trao cho Lê Lợi và nói rằng đây là Trời có ý phó thác cho minh công làm việc lớn. lê Lợi với gươm báu trong tay, cùng nghĩa quân nhuệ khí nagyf càng một lơn mạnh. trên các trận địa, quân Minh kinh hồn bạt vía. Uy danh nghĩa quân vang danh khắp nới. Chiến lợi phẩm thu về ngày càng nhiều. Đời sống của nghĩa quân khá hơn. thế chủ động ngày càng một cao, chẳng mấy chốc nước ta sạch bóng quân thù, một năm sau khi đuổ Giặc Minh, vua Lê cưỡi cưỡi thuyền Rồng dạo quanh hồ Tả Vọng. Nhân đó Lạc Long quân sai Rùa Vàng lên đòi lại gươm thần. thuyền rồng tiến ra giữa hồ, thấy con rùa xuất hiện,vua ban lênh cho thuyền đi chậm lại. Rùa vàng tiến về phía vua vfa nói:” Xin bệ Hạ hoàn gươm lại cho Long Quân”. Nghe rùa vàng nói, Vua hiểu ý, rút gươm trả cho Rùa Vàng. Rùa Vàng lập tức há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước.

Gươm và rùa đã chìm xuống nước, người ta thấy vật gì sáng loáng dưới mặt hồ xanh.

Hồ Tả Vọng từ đó được gọi là Hồ Gươm hay là Hồ Hoàn Kiếm.

Với bài văn mẫu “Bài văn mẫu kể ngắn gọn truyện Sự Tích Hồ Gươm” ở trên, chúc các em có thể tham khảo để làm bài văn tốt đạt điểm cao.

You may also like

Leave a Comment