Home Trung Học Phổ ThôngLớp 12 Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, đến một đường thẳng.

Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, đến một đường thẳng.

by admin

Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, đến một đường thẳng.

  1. Định nghĩa khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, đến một đường thẳng.

Khoảng cách từ 1 điểm M đến một mặt phẳng (P) (hoặc đến đường thẳng ∆) là khoảng cách giữa hai điểm M và H, trong đó H là hình chiếu của điểm M trên mặt phẳng (P) (h.a), kí hiệu là d(M, (P)) (hoặc trên đường thẳng ∆, kí hiệu là d(M, ∆) (h.b)).

khoang cach tu 1 diem den 1 mat phang den 1 duong thang

2. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, đến một đường thẳng.

  • Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

Cho điểm M0 và mặt phẳng (P). Gọi H là hình chiếu của điểm M0 lên mặt phẳng (P).

khoang cach tu 1 diem den 1 mat phang

Khoảng cách từ điểm M0 tới mặt phẳng (P):

d(M0,(P)) = M0H

  • Công thức tính khoảng cách giữa 2 mặt phẳng song song:

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là khoảng cách từ một điểm bất kì của mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.

Cong thuc tinh khoang cach tu 1 diem den1 mat phang 02

cong thuc tinh khoanh cach tu 1 diem den 1 mat phang

  • Công thức tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng

Trong mặt phẳng (Oxy), Cho điểm M0(x0,y0 ) và đường thẳng (d) có phương trình:

Ax + By + C = 0

Cong thuc tinh khoang cach tu 1 diem den mat phang 03

cong thuc tinh khoang cach tu 1 diem den 1 duong thang 1

 

 

  • Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng trong không gian

Trong không gian (Oxyz), Cho điểm M0(x0,y0,z0 ) và mặt phẳng (a) có phương trình:

Ax + By + Cz + D = 0

Cong thuc tinh khoang cach tu 1 diem den mat phang 04

cong thuc tinh khoang cach tu 1 diem den 1 mat phang

 

Ví dụ 1:

Cho điểm A(-2,1,3) và mặt phẳng (P) : 3x – 4z + 3 = 0. Tính khoảng cách từ A tới (P).

Bài giải:

Khoảng cách từ A tới (P) là

vi du cong thuc tinh khoang cach tu 1 diem den 1 mat phang

Ví dụ 2: Cho hai mặt phẳng có phương trình lần lượt là:

3x-y+2z-6 = 0 và 6x-2y+4z+4 = 0

  1. a) CMR hai mặt phẳng này song song với nhau.
  2. b) Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng này.
  3. c) Tìm tập hợp điểm cách đều hai mặt phẳng này

Bài giải

a) Ta có:

vi du 02 cong thuc tinh khoang cach tu 1 diem den 1 mat phang

vi du 02b cong thuc tinh khoang cach tu 1 diem den 1 mat phang

vi du 02c cong thuc tinh khoang cach tu 1 diem den 1 mat phang 1

Bài tập vận dụng:

Bài 1:

Cho tứ diện OABC có 3 cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc, OA = a, OB = b, OB = c. Tính độ dài đường cao của tứ diện kẻ từ O.

Cong thuc tinh khoang cach tu 1 diem den mat phang 05

Bài 2:

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Trên cách cạnh AA’, BC, C’D’ lần lượt lấy các điểm M,N,P sao cho AM = CN = D’P = t với 0<t<a.

  1. a) CMR mp(MNP) // mp(ACD’).
  2. b) Tính khoảng cách giữa 2 mp này.

vi du 04 cong thuc tinh khoang cach tu 1 diem den 1 mat phang

Trên đây là các công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, đến một đường thẳng. Các em cùng tham khảo nhé.

Chúc các em học tốt!

 

You may also like

Leave a Comment