LƯU HUỲNH ĐIOXIT

by admin

LƯU HUỲNH ĐIOXIT
Lưu huỳnh điôxít còn được gọi là khí sunfurơ, có công thức hóa học là SO2
I. LƯU HUỲNH ĐIOXIT CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT
Lưu huỳnh điôxít là chất khí không màu, mùi hắc, độc ( gây ho, viêm đường hô hấp) , nặng hơn không khí
\[d = \frac{{64}}{{29}}\]
Lưu huỳnh điôxít có tính chất hóa học của oxit axit.

luu huynh                                                    Lưu huỳnh điôxít – SO2
1. Tác dụng với nước:
\[S{O_2}(k) + {H_2}O \to {H_2}S{O_3}({\rm{dd}})\]
SO2 là chất gây ô nhiễm không khí, là một trong các nguyên nhân gây ra mưa axit.
2. Tác dụng với bazơ
\[S{O_2}(k) + Ca{(OH)_2}({\rm{dd}}) \to CaS{O_3}(r) + {H_2}O(l)\]
3. Tác dụng với oxit bazơ:
\[S{O_2}(k) + N{a_2}O(r) \to N{a_2}S{O_3}(r)\]
Kết luận: Lưu huỳnh điôxít là oxit axit
II. LƯU HUỲNH ĐIOXIT CÓ NHỮNG ỨNG DỤNG
SO2 ĐƯỢC DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT H2SO4.
Ngoài ra, SO2 còn được dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy , dùng làm chất diệt nấm mốc.
III. ĐIỀU CHẾ LƯU HUỲNH ĐIOXIT
1. Trong phòng thí nghiệm
cho muối sunfit tác dụng với axit ( dd HCl, H2SO4), thu khí SO2 vào lọ bằng cách đẩy không khí:
\[N{a_2}S{O_3}(r) + {H_2}S{O_4}({\rm{dd}}) \to N{a_2}S{O_4}({\rm{dd}}) + {H_2}O(l) + S{O_2}(k)\]
Đun nóng H2SO4 đặc với Cu:
\[Cu + 2{H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + S{O_2} \uparrow + 2{H_2}O\]
2. Trong công nghiệp:
Đốt lưu huỳnh trong không khí:
\[S + {O_2} \to S{O_2}\]
Đốt quặng pirit sắt (FeS2) thu được SO2.
IV. HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP TRONG SÁCH GIÁO KHOA
Có những khí ẩm (khí có lẫn hơi nước): cacbon điôxít, hidro, oxi, Lưu huỳnh điôxít, khí nào có thể được làm khô bằng canxi oxit? Giải thích.
Bài giải
CaO (canxi oxit) là chất hút nước nên là chất hút ẩm tốt.
Điều kiện của chất được làm khô bằng CaO là chất đó không tác dụng với CaO. Vì CaO là oxit bazơ nên nếu chất được làm khô là oxit axit thì nó sẽ có tác dụng với CaO.
Do vậy các oxit axit như CO2, SO2 không được làm khô bằng CaO, vì:
\[CaO + C{O_2} \to CaC{O_3}\]
\[CaO + S{O_2} \to CaS{O_3}\],
Các chất được làm khô bằng CaO như: H2,O2 vì chúng không tác dụng với CaO, chỉ có hơi nước tác dụng:
\[{H_2}O + CaO \to Ca{(OH)_2}\]

You may also like

Leave a Comment