Home Trung Học Phổ ThôngLớp 12 Những lưu ý khi giải toán tổng hợp dao động điều hòa

Những lưu ý khi giải toán tổng hợp dao động điều hòa

by admin

Nhằm giúp các bạn làm tốt bài vật lý, chúng tôi giới thiệu những lưu ý khi giải toán tổng hợp dao động điều hòa sau đây

  1. Tổng hợp dao động điều hòa khi giải toán tổng hợp dao động điều hòa

– Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 1 và  nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 40 là nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 39với:

nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 2

– Các trường hợp đặc biệt của Δφ.

+ Nếu  nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 4 ( tức 2 dao động thành phần cùng pha):

nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 5

+ Nếu nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 6 (tức 2 dao động thành phần ngược pha):

nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 7

+ Nếu nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 8 ( tức 2 dao động thành phần vuông pha nhau):

nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 9

* Ví dụ 1: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 10 cm,  nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 11 cm. Lập phương trình dao động tổng hợp ?

Bài giải:

nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 12

  1. Những lưu ý quan trọng khi làm bài tập giải toán tổng hợp dao động điều hòa

* Chú ý 1: Khi gặp bài toán tìm dao động tổng hợp của 2 dao động thành phần, tức đi tìm A và  thì không nhất thiết áp dụng công thức tổng quát (1), (2) mà ta có thể dùng máy tính Fx 570ES đề giải nhanh hơn.

– Giả sử có 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số:

nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 13

– Để tìm nhanh A và  của tổng hợp hai dao động trên bằng máy tính Fx 570ES ta có thể thực hiện như sau:

+ Bước 1: Bấm MODE 2 để chọn hàm phức CMPLX.

+ Bước 2: Chọn chế độ nhập góc là rad hoặc độ.

+ Bước 3: Nhập các giá trị và hiển thị kết quả. Cách nhập như sau:

nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 14

– Lưu ý góc  phải nhập theo rad hoặc theo độ tùy vào chế độ đã chọn ở bước 2.

– Bạn có thể làm lại ví dụ 1 theo cách này bằng cách nhập như sau:

nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 15

* Chú ý 2: Khi một vật tham gia đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Để tìm phương trình dao động tổng hợp ta sẽ tổng hợp 2 dao động trước rồi tổng hợp tiếp với dao động thứ 3.

+ Trong trường hợp có 2 dao động đặc biệt thì ta sẽ chọn 2 dao động đó để tổng hợp trước, sau đó mới tổng hợp với dao động còn lại.

* Chú ý 3: Khi một vật tham gia nhiều dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số  nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 16nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 17, … Lúc này để tìm A và  ta dùng công thức tính nhanh tổng quát sau:

nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 18

– Nhưng cần chú ý rằng để lấy nghiệm đúng của  ta cần cẩn thận xem xét dấu của Ax và Ay như sau:

nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 19

nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 20

nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 21

nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 22

* Chú ý 4: Khi một vật tham gia đồng thời nhiều dao động điều hòa, cùng phương cùng tần số, cần tìm li độ , gia tốc, thế năng … của vật tại một thời điểm t nào đó. Gặp bài toán này không cần thiết phải đi tìm phương trình của dao động tổng hợp mà để làm nhanh chỉ cần thay giá trị của t vào từng dao động thành phần sẽ thu được giá trị đại số của chúng, cuối cùng tính tổng nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 23 hay nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 24

* Chú ý 5: Nếu gặp bài toán cho phương trình dao động thứ nhất và phương trình dao động tổng hợp. Tìm phương trình dao động còn lại ta làm như sau: nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 25 rồi tổng hợp theo cách thông thường.

  1. Các dạng bài tập giải toán tổng hợp dao động điều hòa hay suy ra từ dao động tổng hợp

a) Tìm khoảng cách cực đại giữa hai vật dao động điều hòa.

– Bài toán: Hai chất điểm thực hiện dao động điều hòa trên 2 đường thẳng song song nằm ngang, có gốc tọa độ nằm trên cùng đường thẳng có phương thẳng đứng. Phương trình dao động của mỗi vật tương ứng là nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 26nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 27 . Gốc thời gian là lúc 2 vật bắt đầu chuyển động, khoảng cách theo phương ngang giữa 2 vật có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu ?

– Bài giải:

– Khoảng cách theo phương ngang giữa 2 vật là:

nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 28

b) Tìm dao động thành phần khi biết tổng hợp của các dao động

– Bài toán: Tìm dao động x1, x2, x3 khi biết x12, x13 và x23

nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 29

– Ví dụ: Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình là x1, x2, x3. Biết nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 30nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 31;  nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 32. Khi li độ của dao động x1 đạt giá trị cực đại thì li độ của dao động x3 là:

Bài giải:

nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 33

c) Tìm giá trị cực đại của A2

– Bài toán: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 34(cm) và nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 35(cm). Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động này là nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 36(cm). Biên độ A1 thay đổi được. Thay đổi A1 để A2 có giá trị lớn nhất. Giá trị A2 max là:

Áp dụng định lý sin trong tam giác thì ta có:

nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 37                        nhung luu y khi giai toan tong hop dao dong dieu hoa 38

Trên đây là những lưu ý khi giải toán tổng hợp dao động điều hòa mà các bạn học sinh lớp 12 không nên bỏ qua. Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment