Home Xem thêmĐiểm thiĐiểm thi vào lớp 10 Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Trị

Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Trị

by admin

Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Trị

Để nhận điểm thi vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị  nhanh nhất và chính xác nhất ngay sau khi trường THPT chấm điểm xong. Soạn tin:

DTM  quangtri   [SBD] gửi 8788.

Ví dụ: Để tra điểm thi vào lớp 10 năm 2015 của thí sinh thi vào trường chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị  có Số báo danh là 11420866. Soạn tin: DTM  quangtri   11420866 gửi đến 8788

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2015

Để đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10. Soạn tin:

DC10  32  [mã trường] gửi 8785.

Trong đó:[mã trường] bạn xem ở bên dưới.Ví dụ: Bạn là thí sinh ở Quảng Trị có mã tỉnh là 32, thi vào trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn có mã trường là 024. Soạn tin: DC10  32  024  gửi đến 8785

Mã tỉnh Quảng trị: 32

STT Mã trường Tên trường STT Mã trường Tên trường
1 011 THPT Nam Hải Lăng 24 041 THPT Nguyễn Du
2 012 THPT Hải Lăng 25 043 THPT Vĩnh Linh
3 013 THPT Trần Thị Tâm 26 044 THPT Cửa Tùng
4 014 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 27 045 THPT Nguyễn Công Trứ
5 016 THPT TX Quảng Trị 28 046 THPT Bến Quan
6 017 THPT DT Nội Trú Tỉnh 29 048 TTGDTX Hướng Hoá
7 018 THPT Nguyễn Huệ 30 049 TTGDTX Đakrong
8 020 THPT Triệu Phong 31 050 TTGDTX Cam Lộ
9 021 THPT Chu Văn An 32 051 TTGDTX Đông Hà
10 022 THPT Vĩnh Định 33 052 TTGDTX Hải Lăng
11 024 THPT Chuyên Lê Quý Đôn 34 053 TTGDTX TX Quảng trị
12 025 THPT Đông Hà 35 054 TTGDTX Triệu Phong
13 026 THPT Lê Lợi Đông Hà 36 055 TTGDTX Gio Linh
14 027 THPT Phan Châu Trinh 37 056 TTGDTX Vĩnh Linh
15 028 TTKTTH-HN tỉnh 38 057 TTKTTH-HN TX Quảng trị
16 030 THPT Tân Lâm 39 058 TTKTTH-HN Vĩnh Linh
17 031 THPT Cam Lộ 40 059 THPT Hướng Phùng
18 032 THPT Lê Thế Hiếu 41 060 THPT Số 2 Đakrông
19 034 THPT Hướng Hoá 42 061 THPT A Túc
20 035 THPT Lao Bảo 43 062 THPT Nguyễn Hữu Thận
21 037 THPT Đakrông 44 063 TC nghề Quảng Trị
22 039 THPT Cồn Tiên 45 064 THPT Chế Lan Viên
23 040 THPT Gio Linh

You may also like

Leave a Comment