by admin

Để làm tốt các bài văn nghị luận xã hội, trước hết ta cần lập dàn ý cho bài văn nghị luận xã hội đó. Từ dán ý ta xây dựng câu từ phù hợp ta sẽ có bài văn hay và đúng thể loại.

lap dan y cho bai van nghi luan xa hoi 3

Sau đây là dạng lập dàn ý cho bài văn nghị luận xã hội để các bạn tham khảo:
Có 2 dạng:
+ Nghị luận về 1 vấn đề tư tưởng, đạo lí, tục ngữ, danh ngôn, lời hay, ý đẹp
+ Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong xã hội.
Dàn bài khái quát:

I. Lập dàn ý cho bài văn nghị luận xã hội: Phần mở bài:

– Dẫn dắt vấn đề, giá trị khái quát nội dung can nghị luận và trích dẫn đề .
* Nếu đề bài là mẫu truyện ngắn chưa đưa ra vấn đề để trích dẫn thì phải giải mã đề và nêu vấn đề nghị luận.

II. Lập dàn ý cho bài văn nghị luận xã hội: Phần thân bài:

1.Giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng.
2. Biểu hiện
– Trong gia đình
– Trong nhà trường
– Trong xã hội
3.Vận dụng lí lẽ để kết luận vấn đề
– Trong cuộc sống vấn đề ấy quan trọng ntn, đúng hay sau ?, tại sao lại như vậy?
-( Khẳng định đó là bài học chân lí từ lâu đời, là truyền thống, kinh nghiệm.)
-( Nêu dẫn chứng minh hoạ cho vấn đề từ trong thực tế, trong văn học, xã hội, gia đình, nhà trường.)
* Nếu vấn đề nghị luận vừa có yếu tố đúng vừa có yếu tố sai thì can nêu mặt hạn chế của đề ở điểm nào. Dẫn chứng.
4. Phân tích nguyên nhân của vấn đề
5. Phê phán hành vi sai trí về vấn đề ấy trong gia đình, nhà trường và xã hội.
6. Ý nghĩa và hành động đúng
– Vấn đề nghị luận là lời khuyên, lời phê phán, cảnh tỉnh.. lời ca ngợi, bài học đạo lí.
– Mún thực hiện được, ta phải làm gì?, đưa ra giải pháp, hđ chung.
7. Mở rộng vấn đề ( nếu có)
– Nêu quan niệm ngày nay, vấn đề đó cần bổ sung, xem xét thêm điều gì?

III. Lập dàn ý cho bài văn nghị luận xã hội : Phần kết bài

– Khẳng định lại vấn đề nghị luận
– Liên hệ bản thân

Việc lập dàn ý cho bài văn nghị luận xã hội yêu cầu bạn phải thật tinh ý và nắm rõ về thể loại văn nghị luận xã hội để đưa ra một dàn ý chính xác. Từ dàn ý đó bạn mới có một bài văn hoàn chỉnh

You may also like

Leave a Comment