Home Tiểu họcLớp 3 Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông – Bài tập vận dụng – Toán lớp 3

Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông – Bài tập vận dụng – Toán lớp 3

by admin

Công thức tính chu vi, diện tích hình vuông.

Định nghĩa hình vuông:

Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

Ví dụ 1: Chọn đáp án đúng:

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông?

Vi du cong thuc tinh chu vi dien tich hinh vuong

Giải: Đáp án B.

Các tính chất của hình vuông:

 • Bốn cạnh bằng nhau.
 • Bốn góc bằng nhau và bằng 90 độ
 • Hai đường chéo:
  – Bằng nhau.
  – Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  – Vuông góc với nhau.
  – Là các đường phân giác của các góc của hình vuông.

Dấu hiệu nhận biết hình vuông:

Có 2 cạnh kề bằng nhau
Có hai đường chéo vuông góc
Có một đường chéo là đường phân giác của một góc

Công thức tính chu vi hình vuông:

Công thức tính chu vi hình vuông

Công thức tính chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông bằng tổng độ dài bốn cạnh.

C = 4 x a

Bài tập vận dụng:

Ví dụ 1: Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 4cm. Tính chu vi hình vuông ABCD.

vi du cong thuc tinh chu vi hinh vuong

Bài giải

Chu vi hình vuông ABCD bằng:

CABCD = 4 x 4 = 16 (cm)

Ví dụ 2: Người ta uốn một sợi dây thép vừa đủ thành một hình vuông cạnh 10 cm.Tính độ dài đoạn dây đó.
Tóm tắt
Sợi dây uốn thành hình vuông cạnh :10 cm
Tính độ dài đoạn dây
Bài giải
Độ dài đoạn dây là:
10 x 4 = 40 (cm)
Đáp số: 40 cm

Công thức tính diện tích hình vuông:

 

Công thức tính diện tích hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông bằng bình phương độ dài 1 cạnh.

SABCD = a x a = a2

Ví dụ 1: Cho hình vuông ABCD có đô dài 1 cạnh bằng 5cm. Tính diện tích hình vuông đó.

Bài giải

vi du cong thuc tinh dien tich hinh vuong

Diện tích hình vuông ABCD bằng:

SABCD = 52 = 25 (cm2)

Ví dụ 2: Cho hình vuông ABCD biết chu vi hình vuông bằng 24cm, tính diện tích hình vuông đó.

Bài giải

Độ dài 1 cạnh của hình vuông là

AB = BC = CD = DA = 24 : 4 = 6 (cm)

Diện tích hình vuông đó là:

SABCD = 62 = 36 (cm2)

Trên đây là công thức tính chu vi, diện tích hình vuông và bài tập vận dụng để chúng ta hiểu rõ hơn.

Chúc các bạn học tốt!

 

You may also like

Leave a Comment