Home Trung học Cơ SởLớp 6 Công thức tính chu vi hình tròn và bài tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình tròn và bài tập áp dụng

by admin

Công thức tính chu vi hình tròn hay diện tích là một trong số những công thức mà bất kỳ ai dù là học sinh hay sinh viên cũng cần nắm được để ứng dụng để làm bài tập. Nếu như các bạn không nắm vững được những hình công thức này thì sẽ không sẽ làm được bài tập.

Công thức tính chu vi hay diện tích hình tròn là những kiến thức cơ bản nền tảng nền tảng quan trọng để giúp các bạn có thể tính toán một cách đo đạc chính xác nhất và nhanh nhất.

Công thức tính chu vi hình tròn nhanh nhất

Khái niệm: Cu vi hình tròn hay là đường tròng là đường biên giới hạn của hình tròn. Công thức tính chu vi hình tròn được tính bằng lấy đường kính nhân với Pi hay 2 lần bán kính nhân với Pi.

cach tinh chu vi hinh tron cong thuc tinh hinh tron

Công thức tính chu vi hình tròn: C= D x Pi hoặc C = (Rx2)xpi

Trong đó:

C: là chu vi của hình tròn

D là đường kính hình tròn

Pi: số pi = 3,14

R: Bán kính của hình tròn.

Công thức tính diện tích hình tròn và chu vi hình tròn có thể áp dụng được nhiều bài toán từ cơ bản đến nâng cao. Bên cạnh đó công thức này còn có thể được áp dụng vào các bài toán phức tạp khác với nhiều hình phức tạp khác. Ví dụ  như tính diện tích tam giác và diện tích hình tròn khi hai hình này giao nhau.

Bài tập áp dụng về cách tính chu vi hình tròn

Bài tập 1:

Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

  1. a) d = 0,6cm;                     b) d = 2,5dm;                 c m

Chu vi của hình tròn là:

  1. a) 0,6 x 3,14 = 1,884 (cm)
  2. b) 2,5 x 3,14 = 7,85 (dm)
  3. c) m = 0,8m

0,8 x 3,14 = 2,512 m

Đáp số: a) 1,884cm; b) 7,85dm; c) 2,512m

Bài tập 2:

Tính chu vi hình tròn có bán kính r:

  1. a) r = 2,75cm;                   b) r = 6,5dm;                c) r = 1212m

Bài giải:

Chu vi của hình tròn là:

  1. a) 2,75 x 2 x 3,14 = 17,27 (cm)
  2. b) 6,5 x 2 x 3,14 = 40,82 (dm)
  3. c)  1212m = 0,5m

0,5 x 2 x 3,14 = 3,14 (m)

Đáp số:

  1. a) 17,27cm; b) 40,82dm; c)3,14mMột bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó.

Bài tập 3:

Bài giải:

Chu vi của bánh xe là: 0,75 x 3,14 = 2,355m

Đáp số: 2,355m.

Bài tập 4:

Cho hình tròn tâm O có đường kính dài 20cm. Tính diện tích hình tròn đó

Diện tích hình tròn tâm O: S = r2 / 4 . 3,14 = 314  (cm2)

Giải: 

Chu vi hình tròn là: C = d x 3,14 = 30 x 3,14 = 94,2(cm)

Bài tập 5:

Cho hình tròn tâm O có bán kính r = 10cm. Tính chu vi hình tròn đó

Giải:

Chu vi của hình tròn tâm O là: C = 2 x r x 3,14 = 62,8 (cm)

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn công thức tính chu vi hình tròn và bài tập áp dụng. Tuy nhiên, các bạn muốn học tốt thì cần phải siêng năng chăm chỉ nhé. Các bạn có thể tham khảo để có kết quả học tập tốt hơn nhé. Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment