Home Tiểu họcLớp 5 Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

by admin

Công thức tính chu vi hình chữ nhật là một trong những công thức tính cực kỳ đơn giản và nhanh. Tuy nhiên, nếu như chúng ta không nắm vững được những kiến thức cơ bản cũng sẽ rất dễ quên. Dưới đây là công thức tính chu vi hình chữ nhật các bạn có thể tham khảo.

cong thuc tinh chu vi hinh chu nhat

Công thức tính chu vi hình chữ nhật nhanh nhất

Khái niệm về chu vi hình chữ nhật, bằng hai lần tổng chiểu dài cộng với chiều rộng.

Công thức: C= (a+b) x2

Trong đó:

A: chính là chiểu dài của hình chữ nhất

B: chiều  rộng của hình chữ nhật

C: là chu vi của hình chữ nhật

con thuc tinh chu vi hinh chu nhat

Một số bài tập áp dụng công tính tính chu vi hình chữ nhật và cách giải

Bài 1: 

Tính chu vi hình chữ nhật có

Chiều dài 10cm và chiều rộng 5cm

Chiều dài 2dm và chiều rộng 13cm

Hướng dẫn giải

Chu vi hình chữ nhật là:

(10 + 5 ) × 2 = 30 (cm)

(20 + 13) × 2 = 66 (cm)

Bài 2:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35 m, chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh đất đó..

Hướng dẫn giải

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

(35 + 20) × 2 = 110 m

Với bài toán tính chu vi hình chữ nhật khá đơn giản này, người giải chỉ cần áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật đã giới thiệu ở trên để giải quyết:

Ta có AB = a = 6cm và BD = b = 3cm. Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật, ta có: = (a + b) x 2 = (6 + 3) x 2 = 9×2 = 18 cm .

Bài 3:

Một khu vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều rộng 80m. Chiều dài bằng 3/2 chiều rộng.

  1. a) Tính chu vi khu vườn đó.

Bài giải

  1. a) Chiều dài khu vườn hình chữ nhật là:

80 x 3/2 = 120 (m)

Chu vi khu vườn là:

(80 + 120) x 2 = 400 (m)

Bài tập 4: Cho mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 276m. Biết rằng 3 lần chiều dài bằng 4 lần chiều rộng. hãy tính chu vi mảnh đất đó.

Ta tính được chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

276 x3 : 4 = 207 (m)

Vậy chu vi mảnh đất là:

(276 + 207) x 2 = 966 (m)

Đáp số: 966m

Bài tập 5: Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông cạnh 45m, biết rằng chiều dài của hình chữ nhật là 65cm. Hãy tính chiều rộng hình chữ nhật.

Chu vi hình vuông là: 2(45+45) = 180 mà

Vậy chu vi hình chữ nhật là 180m

Mà: Chu vi hình chữ nhật = 2 ( chiều dài + chiều rộng)

Vậy chiều rộng hình chữ nhật là: (180:2)- 65 = 25 m

Công thức tính chu vi hình chữ nhật không hề khó tuy nhiên để làm được các bài tập thì các bạn cần phải nắm chắc được các kiến thức trên nhé. Việc các bạn có làm được bài tập hay không thì các bạn cần phải chăm chỉ luyện bài tập nhé. Chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment