Home Trung học Cơ SởLớp 9 Công thức tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ tròn.

Công thức tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ tròn.

by admin
Cách tính công thức tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ tròn

Cách tính công thức tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ tròn:

Hình trụ tròn là một hình trụ với hai đáy là hai đường tròn bằng nhau. Khi quay hình chữ nhật quanh một cạnh cố định, ta được một hình trụ. Giả sử hình chữ nhật có tên là ABCD, AB là một cạnh cố định, khi đó:

– AD và BC quét nên hai đáy của hình trụ, là hai hình trìng bằng nhau và song song, tâm hai đường tròn lần lượt là A và B.

– Mặt xung quanh của hình trụ được quét nên bởi cạnh CD. Mỗi vị trí của CD được gọi là một đường sinh.

– Các đường sinh vuông góc với hai mặt phẳng đáy (2 hình tròn).

– Độ cao của hình trụ là độ dài của trục hình trụ (cạnh AB) hoặc độ đường sinh.

– Hình trụ có chiều cao là h và bán kính r

Công thức tính diện tích đáy hình trụ tròn:

dien tich day hinh tru 1

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ tròn: Bằng chu vi hình tròn đáy nhân với chiều cao:

cong thuc tinh dien tich xung quanh hinh truCông thức tính diện tích toàn phần hình trụ tròn: bằng diện tích xung quanh cộng với diện tích của 2 đáy

Stoàn phần = Sxung quanh +2 Sđáy

cong thuc tinh dien tich toan phan hinh tru tron 3

Công thức tính thể tích hình trụ tròn: chính bằng diện tích của mặt đáy nhân với chiều cao

cong thuc tinh the tich hinh tru tron

Ví dụ cách tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ tròn:

Cho một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6 cm, trong khi đó chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ dày 8 cm. Hỏi diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ bằng bao nhiêu?

Theo công thức ta có bán đường tròn đáy r = 6 cm và chiều cao của hình trụ h = 8 cm . Suy ra ta có công thức tính diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ tròn bằng:

cong thuc tinh dien tich hinh tru tron 1

cong thuc tinh the tich hinh tru tron 2

Theo hướng dẫn của bài viết này, bạn đọc đã có thể hiểu hơn về công thức tính diện tích hình trụ tròn hay thể tích hình trụ tròn, đặc biệt với công thức tính diện tích hình trụ được sử dụng khá phổ biến trong các bài viết liên quan đến hình học không
Chúc các bạn thành công!

 

You may also like

Leave a Comment