Home Tiểu họcLớp 4 Công thức tính chu vi và diện tích tam giác thường, vuông, cân, đều -Toán lớp 4

Công thức tính chu vi và diện tích tam giác thường, vuông, cân, đều -Toán lớp 4

by admin
Công thức tính chu vi và diện tích tam giác thường, vuông, cân, đều.

Cách tính công thức tính chu vi và diện tích tam giác thường, vuông, cân, đều.

Hình tam giác là hình được giới hạn bởi 3 điểm không thẳng hàng, do đó hình tam giác có 3 cạnh là 3 đoạn thẳng giới hạn bởi 3 điểm cho trước, 3 đỉnh ứng với 3 điểm cho trước, và 3 góc ứng với 3 điểm cho trước.

  1. Công thức tính chu vi tam giác

cong thuc tinh chu vi va dien tich tam giac

Chu vi tam giác bằng tổng 3 cạnh của tam giác đó.

P = a + b + c
P: chu vi tam giác
a,b,c: 3 cạnh của tam giác

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC, biết AB = 5cm, AC = 7cm, AC = 10cm. Tính chu vi tam giác ABC

giải: Chu vi tam giác ABC bằng:

P = AB + AC + BC = 5 +7 +10 = 22 (cm)

  1. Công thức tính diện tích tam giác

– Công thức tính diện tích tam giác thường:

 

cong thuc tinh chu vi va dien tich tam giac thuong

Diện tích tam giác thường sẽ bằng 1/2 tích của chiều cao và chiều dài cạnh đáy của tam giác.

cong thuc tinh dien tich tam giac thuong

Ví dụ 2: Cho tam giác ABC, biết AH là chiều cao của tam giác ABC, AH = 5cm, BC = 6cm. Tính diện tích tam giác ABC.

GIẢI: Diện tích tam giác ABC bằng:

vi du cong thuc tinh dien tich tam giac thuong

– Diện tích tam giác vuông:

 

cong thuc tinh chu vi va dien tich tam giac vuong

cong thuc tinh dien tich tam giac vuong

Ví dục 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết AB=3cm, AC=4cm. Tính diện tích tam giác ABC.

giải: Diện tích tam giác ABC bằng:

vi du cong thuc tinh dien tich tam giac vuong

– Diện tích tam giác cân:

 

cong thuc tinh chu vi va dien tich tam giac can

cong thuc tinh dien tich tam giac can

Ví dục 4: Cho tam giác ABC cân tại A. Biết AH là chiều cao của tam giác ABC, AH=6cm, BC=8cm. Tính diện tích tam giác ABC.

giải: Diện tích tam giác ABC bằng:

vi du cong thuc tinh dien tich tam giac can

– Diện tích tam giác đều:

 

cong thuc tinh chu vi va dien tich tam giac deu

cong thuc tinh dien tich tam giac deu

Ví dụ 5: Cho tam giác đều ABC, biết cạnh bằng 6. Tính diện tích tam giác ABC.

giải: Diện tích tam giác ABC bằng:

vi du cong thuc tinh dien tich tam giac deu

Theo hướng dẫn của bài viết này, bạn đọc đã có thể hiểu hơn về công thức tính chu vi và diện tích tam giác thường, vuông, cân, đều.
Chúc các bạn thành công!

 

 

You may also like

Leave a Comment