Home Kiến thức toán học Công thức tính diện tích hình thang

Công thức tính diện tích hình thang

by admin

Công thức tính diện tích hình thang

Hình thang là một trong những hình gặp khá nhiều trong cuộc sống hằng ngày, từ tiểu học cho đến trung học cơ sở đến trung học phổ thông,bạn cũng có thể gặp nhiều bài tập liên quan tới hình thang. Nếu như việc tính chu vi hình thang thì khá dễ nhớ bằng việc tổng 4 cạnh thì công thức tính diện tích hình tháng lâu ngày có thể bạn sẽ khó nhớ. Các bạn có thể tham khảo công thức tính các hình thang thường, hình thang vuông…

1. Công thức tính diện tích hình thang thường

Trước tiên tính công thức chung của hình thang chúng ta sẽ có công thức qua bài thơ:
Muốn tính diện tích hình thang
Ta lấy hai đáy ta đem cộng vào
Rồi đem nhân với chiều cao
Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra

cong thuc tinh dien tich hinh thang chinh xac 1

Công thức tính diện tích hình thang

S = 1/2(a+b) * h
Trong đó
a: Cạnh đáy
b: cạnh đáy
h: Chiều cao hạ từ cạnh đấy a xuống b hoặc ngược lại(khoảng cách giữa 2 cạnh đáy)

BÀI 1: Tính diện tích hình thang có đáy lớn 54 m; đáy bé bằng 2/3 đáy lớn và bằng 3/2 chiều cao.
Giải:
Đáy bé hình thang là: 54*2/3=36m
Chiều cao hình thang là: 54*3/2=81m
Diện tích hình thang là: (36+54)*81/2=3645(m2)

BÀI 2: Tính diện tích hình thang có đáy lớn bằng 25 m, chiều cao bằng 80% đáy lớn, đáy bé bằng 90% chiều cao.
Giải:
Chiều cao hình thang là: 25*80/100=20m
Đáy bé hình thang là: 25*90/100=22,5m
Diện tích hình thang là:(25+22,5)*20/2=1475(m2)

BÀI 3: Tính diện tích hình thang có đáy bé bằng 40 cm, chiều cao bằng 30% đáy bé và bằng 20% đáy lớn.
Giải:
Chiều cao hình thang là:40*30/100=12(cm)
Đáy lớn hình thang là:12*100/20=60 cm
Diện tích Hình thang là:(60+40)*12=1200(cm2)
BÀI 4: Tính diện tích hình thang có đáy lớn bằng 50 dm và bằng 80% chiều cao, đáy bé kém đáy lớn 12 dm.
Giải:
Chiều cao hình thang là: 50*100/80=62,5
Đáy lớn hình thang là:50-12=38dm
Diện tích Hình thang là:(50+38)*62,5/2=27(dm2)
BÀI 5: Tính diện tích hình thang có chiều cao bằng 4 dm, đáy bé bằng 80% chiều cao và kém đáy lớn 1,2 dm.
Đáy bé hình thang là:4*80/100=3,2dm
Đáy lớn hình thang là:3,2+1,2=4,4dm
Diện tích Hình thang là:(3,2+4,4)*4/2=15,2(dm2)

BÀI 6: Hình thang có tổng độ dài hai đáy bằng 24 cm, đáy lớn hơn đáy bé 1,2 cm, chiều cao kém đáy bé 2,4 cm. Tính diện tích hình thang.

Đáy lướn hình thang là: (24+1,2)/2=12,6
Đáy bé hình thang là: 12,6-1,2=11.4
Chiều cao hình thang là: 11,4-2,4=9
Diện tích hình thang là:(12,6+11,4)*9=108(cm2)

Trên đây là công thức tính diện tích hình chữ nhật và mốt số ví dụ và cách giải đi kèm, các bạn tham khảo nhé. chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

You may also like

Leave a Comment