Home Kiến thức toán học CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH TAM GIÁC

CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH TAM GIÁC

by admin

CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH TAM GIÁC

Các em học sinh, sinh viên hoặc những người thích học Toán chắc chắn không thể quên những công thức toán học quan trọng khi áp dụng vào các bài tập ứng dụng, ví dụ như công thức tính diện tích tam giác, hình vuông, hình bình hành,…Mặc dù vậy trong mỗi hình, đặc biệt hình tam giác lại có rất nhiều các tính diện tích tam giác khác nhau, đơn cử như cách tính diện tích tam giác thướng sẽ khác so với khi tính diện tích tam giác vuông, cân hoặc đều.
cong thuc tinh dien tich tam giac
Như vậy việc phân tách rõ ràng giữa các công thức tính diện tích tam giác chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các bạn học sinh, sinh viên khi tiếp cận với những bài toán liên quan đến hình tam giác.

 

cong thuc tinh dien tich tam giac day du nhat

CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH TAM GIÁC

* Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Thường Trong Toán Học
Diện tích tam giác thường được tính bằng cách nhân chiều cao với độ dài đáy, sau đó tất cả chia cho 2. Nói cách khác, diện tích tam giác thường sẽ bằng 1/2 tích của chiều cao và chiều dài cạnh đáy của tam giác.
– Công thức tính diện tích tam giác thường: S = (A X H)/ 2

cong thuc tinh dien tich tam giac thuong

Công thức tính diện tích tam giác thường

Trong đó:
+ a: Chiều dài đáy tam giác (đáy là một trong 3 cạnh của tam giác tùy theo quy đặt của người tính)
+ h: Chiều cao của tam giác, ứng với phần đáy chiếu lên (chiều cao tam giác bằng đoạn thẳng hạ từ đỉnh xuống đáy, đồng thời vuông góc với đáy của một tam giác).
– Công thức suy ra: H= (Sx2)/ A hoặc a= (Sx2)/ H
– Ví dụ: Cho một hình tam giác ABC, trong đó có chiều cao nối từ đỉnh Ảnh xuống đáy BC bằng 3, chiều dài đáy BC bằng 6. Tính diện tích tam giác thường ABC? (Đơn vị tính: cm)
cach tinh dien tich tam giac
Đáp án: Gọi a =6 và h=3.
Suy ra S = (a x h)/ 2 = (6×3)/2 hoặc 1/2 x (6×3) = 9 cm
* Chú Ý: Trường hợp không cho cạnh đáy hoặc chiều cao, mà cho trước diện tích và cạnh còn lại, các bạn hãy áp dụng công thức suy ra ở trên để tính toán.
* Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Vuông Trong Toán Học

cong thuc tinh dien tich tam giac vuong
– Diễn giải: Công thức tính diện tích tam giác vuông tương tự với cách tính diện tích tam giác thường, đó là bằng1/2 tích của chiều cao với chiều dài đáy. Mặc dù vậy hình tam giác vuông sẽ khác biệt hơn so với tam giác thường do thể hiện rõ chiều cao và chiều dài cạnh đáy, và bạn không cần vẽ thêm để tính chiều cao tam giác.
– Công thức tính diện tích tam giác vuông: S = (A X H)/ 2

+ a: Chiều dài đáy tam giác vuông (đáy là một trong 3 cạnh của tam giác và vuông góc với một cạnh còn lại)
+ h: Chiều cao của tam giác, ứng với phần đáy chiếu lên (chiều cao tam giác bằng đoạn thẳng hạ từ đỉnh xuống đáy, đồng thời vuông góc với đáy của một tam giác).
– Công thức suy ra: H=(Sx2)/ A hoặc A= (Sx2)/ H

– Ví dụ: Có một hình tam giác vuông ABC, vuông góc nhau tại điểm B, chiều dài cạnh đáy BC là 5 cm, chiều cao là 2 cm. Hỏi diện tích của hình tam giác vuông ABC bằng bao nhiêu? Đơn vị tính: cm.
tinh dien tich tam giac thuong
Đáp án: Gọi a =5 và h=2.
Suy ra S = (a x h)/ 2 = (5×2)/2 hoặc 1/2 x (5×2) = 5 cm
Tương tự nếu dữ liệu hỏi ngược về cách tính chiều dài cạnh đáy hoặc chiều cao, các bạn có thể sử dụng công thức suy ra ở trên.

* Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Cân Trong Toán Học

cong thuc tinh dien tich tam giac can

Tam giác cân là tam giác trong đó có hai cạnh bên và hai góc bằng nhau. Trong đó cách tính diện tích tam giác cân cũng tương tự cách tính tam giác thường, chỉ cần bạn biết chiều cao tam giác và cạnh đáy.
– Diễn giải: Diện tích tam giác cân bằng Tích của chiều cao nối từ đỉnh tam giác đó tới cạnh đáy tam giác, sau đó chia cho 2.
– Công thức tính diện tích tam giác cân: S = (A X H)/ 2
+ a: Chiều dài đáy tam giác cân (đáy là một trong 3 cạnh của tam giác)
+ h: Chiều cao của tam giác (chiều cao tam giác bằng đoạn thẳng hạ từ đỉnh xuống đáy).
– Ví dụ: Cho một tam giác cân ABC có chiều cao nối từ đỉnh A xuống đáy BC bằng 7 cm, chiều dài đáy cho là 6 cm. Hỏi diện tích của tam giác cân ABC bằng bao nhiêu.
tinh dien tich tam giac vuong
Đáp án: Gọi a =6 và h=7.
Suy ra S = (a x h)/ 2 = (6×7)/2 hoặc 1/2 x (6×7) = 21 cm
* Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác Đều Trong Toán Học

cong thuc tinh dien tich tam giac deu
Tam giác đều là tam giác có 3 cạnh bằng nhau và mỗi góc trong tam giác đều có góc bằng 60 độ, và bất cứ tam giác nào có ba góc bằng nhau cũng được coi là một tam giác đều.
– Công thức tính diện tích tam giác đều: S = A2 X (√3)/4
Trong đó:
+ a: chiều dài một cạnh bất kỳ trong tam giác đều.
– Ví dụ: Có một tam giác đều ABC với chiều dài các cạnh bằng nhau là 9 cm, biết các góc của tam giác này đều bằng 60 độ. Hỏi diện tích tam giác đều ABC bằng bao nhiêu?
tinh dien tich tam giac can
Đáp án: Do mỗi cạnh AB = AC = BC = 9 nên ta có chiều dài cạnh a = 9.
Thay vào công thức tính diện tích tam giác đều ta có: S = a2 x (√3)/4 = S = 92 x (√3)/4 = 81 x (√3)/4 = 81 x (1,732/4) = 35,07 cm
Ngoài ra còn rất nhiều cách tính diện tích tam giác khác khi người dùng biết được tất cả các cạnh, ví dụ như sử dụng công thức Heron, tính diện tích tam giác bằng góc và hàm lượng giác.
Dù sử dụng công thức tính diện tích tam giác nào đi chăng nữa thì các bạn, các em học sinh, sinh viên cần hiểu rằng, không phải lúc chiều cao cũng nằm trong tam giác, lúc này cần vẽ thêm một chiều cao và cạnh đáy bổ sung. Và quan trọng khi tính diện tích tam giác, cần chú ý chiều cao phải ứng với cạnh đáy nơi nó chiếu xuống.
Trên đây là các công thức tính diện tích tam giác thường, vuông, cân đều, các em tham khảo nhé.

You may also like

Leave a Comment