Home Tiểu họcLớp 5 Công thức tính diện tích Hình Thoi

Công thức tính diện tích Hình Thoi

by admin

Hình thoi là một trong những dạng hình được sử dụng nhiều trong các bài giải toán học. Để giải được các bài toán tính diện tích thì các ban cần phải nắm vững các công thức tính diện tích trước. Hãy cùng tham khảo công thức tính diện tính hình thoi dưới đây nhé.

Tổng hợp công thức tính diện tích hình thoi

Hình thoi là hình tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và có một số tính chất cơ bản như: 2 góc đối bằng nhau,đường chéo vuông góc tại trung điểm của mỗi đường và đồng thời là đường phân giác của góc.
Tính chất của hình thoi

tong hop cong thuc tinh dien tich hinh thoi 1

Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành:
Đó là các cạnh đối song song và bằng bang nhau
Các góc đối bằng nhau
Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
Và nó còn còn có tính chất riêng như hai đường chéo vuông góc với nhai, hai đường chép là đường phân giác của các góc hình thoi.
Dấu hiệu nhận biết của hình thoi
Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau bằng nhau là hình thoi. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau cũng được xem là hình thoi là hình thoi. Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc hình thoi.
Công thức tính diện tích hính thoi:
Công thức tính diện tích hình thoi bằng nửa tích của hai đường chéo.
S= 1/2(d1xd2)
Trong đó D1 và D2 lần lượt là 2 đường chéo của hình thoi.

Bài tập áp dụng công thức tính diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo diện tích)
S = (m x n) : 2
Trong đó, S là diện tích của hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo.
BÀI 1.
Tính diện tích của
a) Hình thoi ABCD, biết:
AC = 3cm
BD = 4cm
b) Hình thoi MNPQ biết:
MN = 7cm
NQ = 4cm
Đáp án:
a) Diện tích hình thoi ABCD là: (3 x 5) : 2 = 15/2 (cm2)
b) Diện tích hình thoi MNPQ là: (7 x 4) : 2 = 14 (cm2)
BÀI 2. (
Tính diện tích hình thoi, biết:
a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm;
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.
Đáp án:
a) Diện tích hình thoi là: (5 x 20) : 2 = 50 (dm2)
b) Đổi 4m = 40dm
Diện tích hình thoi là: (40 x 15) : 2 = 300 (dm2)
BÀI 3.
Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật
b) Diện tích hình thoi bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật
Đáp án:
a) Ghi S
b) Ghi Đ

Hãy cùng áp dụng các công thức tính diện tích Hình Thoi trên để làm bài tập nhé, chúc các bạn thành công.

You may also like

Leave a Comment