Home Danh sách mã tỉnh - mã trường Danh sách mã các trường THPT tỉnh Cao Bằng

Danh sách mã các trường THPT tỉnh Cao Bằng

by admin

Công Ty Cổ Phần Liên Kết Giáo Dục Việt Nam cung cấp Danh sách mã tỉnh, mã các trường THPT tại Cao Bằng năm 2014 để tiện cho các thí sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, làm hồ sơ đăng ký dự thi đại học – cao đẳng.

Mã tỉnh Cao Bằng: 06

STT Mã trường Tên trường STT Mã trường Tên trường
1 002 THPT DTNT Cao Bằng 24 033 TT GDTX Quảng Uyên
2 003 THPT Thị xã Cao Bằng 25 035 THPT Thạch An
3 004 THPT Chuyên Cao Bằng 26 036 THPT Canh Tân
4 005 TT GDTX Thị xã Cao Bằng 27 038 THPT Hạ Lang
5 006 TT KTTH-HN tỉnh Cao Bằng 28 039 THPT Bằng Ca
6 008 THPT Bảo Lạc 29 041 THPT Bảo Lâm
7 010 THPT Thông Nông 30 043 THPT Phục Hoà
8 012 THPT Hà Quảng 31 044 THPT Bế Văn Đàn
9 013 THPT Nà Giàng 32 045 THPT Cách Linh
10 015 THPT Trà Lĩnh 33 046 TTGDTX Trà Lĩnh
11 016 THPT Quang Trung 34 047 TTGDTX Hà Quảng
12 018 THPT Trùng Khánh 35 048 TTGDTX Thạch An
13 019 THPT Pò Tấu 36 049 TTGDTX Phục Hoà
14 020 THPT Thông Huề 37 050 TTGDTX Bảo Lâm
15 021 TTGDTX Trùng Khánh 38 051 TTGDTX Hạ Lang
16 023 THPT Nguyên Bình 39 052 TTGDTX Nguyên Bình
17 024 THPT Tinh Túc 40 053 TTGDTX Thông Nông
18 025 THPT Nà Bao 41 054 THPT Lục Khu
19 027 THPT Hoà An 42 055 THPT Bản Ngà
20 028 THPT Cao Bình 43 056 TTGDTX Bảo Lạc
21 029 TTGDTX Hoà An 44 057 THPT Lý Bôn
22 031 THPT Quảng Uyên 45 058 TTGDTX Tỉnh
23 032 THPT Đống Đa 46 059 TC nghề Cao Bằng

You may also like

Leave a Comment