Home Danh sách mã tỉnh - mã trường Danh sách mã các trường THPT tỉnh Lào Cai

Danh sách mã các trường THPT tỉnh Lào Cai

by admin

Công Ty Cổ Phần Liên Kết Giáo Dục Việt Nam cung cấp Danh sách mã tỉnh, mã các trường THPT tại Lào Cai năm 2014 để tiện cho các thí sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, làm hồ sơ đăng ký dự thi đại học – cao đẳng.

Mã tỉnh Lào Cai: 08

STT Mã trường Tên trường STT Mã trường Tên trường
1 000 Trung tâm GDTX số 1 TP Lào Cai

20

019 THPT số 1 Bảo Thắng
2 001 Trung tâm GDTX số 2 Tp Lào Cai

21

020 THPT số 2 Bảo Thắng
3 002 Trung tâm GDTX Si Ma Cai

22

021 THPT số 3 Bảo Thắng
4 003 Trung tâm GDTX Bát Xát

23

022 THPT Số 1 Sa Pa
5 004 Trung tâm GDTX Bảo Thắng

24

023 THPT số 1 Văn Bàn
6 005 Trung tâm GDTX Sa Pa

25

024 THPT số 2 Văn Bàn
7 006 Trung tâm GDTX Văn Bàn

26

025 THPT số 1 Bảo Yên
8 007 Trung tâm GDTX Bảo Yên

27

026 THPT số 2 Bảo Yên
9 008 Trung tâm GDTX Bắc Hà

28

027 THPT số 1 Bắc Hà
10 009 Trung tâm GDTX Mường Khương

29

028 THPT số 1 Mường Khương
11 010 THPT Chuyên tỉnh Lào Cai

30

029 THPT số 2 Mường Khương
12 011 THPT số 1 Tp Lào Cai

31

030 THPT số 3 Bảo Yên
13 012 THPT số 2 T.p Lào Cai

32

031 THPT số 2 Bắc Hà
14 013 THPT số 3 Tp Lào Cai

33

032 THPT số 2 Sa Pa
15 014 THPT số 4 Tp Lào Cai

34

033 THPT số 3 Văn Bàn
16 015 THPT DTNT tỉnh

35

034 THPT Số 2 Si ma cai
17 016 TTKT-TH-HN-DN&GDTX tỉnh

36

035 THPT Số 2 Bát Xát
18 017 THPT Số 1 Si Mai Cai

37

036 THPT số 4 Văn Bàn
19 018 THPT Số 1 Bát Xát

38

037 PTDT nội trú THCS và THPT H.Bắc Hà

You may also like

Leave a Comment