Home Danh sách mã tỉnh - mã trường Danh sách mã trường THPT tỉnh Tuyên Quang

Danh sách mã trường THPT tỉnh Tuyên Quang

by admin

Công Ty Cổ Phần Liên Kết Giáo Dục Việt Nam cung cấp Danh sách mã tỉnh, mã các trường THPT tại Tuyên Quang năm 2014 để tiện cho các thí sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, làm hồ sơ đăng ký dự thi đại học – cao đẳng.

Mã tỉnh Tuyên Quang: 09

STT Mã Trường Tên trường
1 007 THPT Dân tộc nội trú tỉnh
2 008 THPT Chuyên tỉnh
3 009 THPT Tân Trào
4 010 THPT Ỷ La
5 011 THPT Nguyễn Văn Huyên
6 012 THPT Sông Lô
7 013 Trung tâm GDTX tỉnh
8 014 THPT Thượng Lâm
9 015 THPT Na Hang
10 016 THPT Yên Hoa
11 017 THPT Chiêm Hóa
12 018 THPT Kim Bình
13 019 THPT Minh Quang
14 020 THPT Hà Lang
15 021 THPT Đầm Hồng
16 022 THPT Hòa Phú
17 023 THPT Hàm Yên
18 024 THPT Phù Lưu
19 025 THPT Thái Hòa
20 026 THPT Xuân Huy
21 027 THPT Trung Sơn
22 028 THPT Xuân Vân
23 029 THPT Tháng 10
24 030 THPT Sơn Dương
25 031 THPT Kim Xuyên
26 032 THPT ATK Tân Trào
27 033 THPT Đông Thọ
28 034 THPT Kháng Nhật
29 035 THPT Sơn Nam

You may also like

Leave a Comment