Home Đề thi - Đáp ÁnĐáp án đề thi THPT Quốc Gia Đáp án đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016

Đáp án đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016

by admin

Cô giáo Phan Thị Phú – Trường THPT Trần Hưng Đạo quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh nhận xét đề thi THPT quốc Gia môn Sinh học năm 2016 bám sát chương trình trong sách giáo khoa, đặc biệt là phần câu hỏi lý thuyết.

Điểm mới, lạ trong đề thi Sinh học năm 2016 chính là phần bài tập, trong đó xuất hiện bài tập về 3 gene nằm trên một nhiễm sắc thể, trong khi thông thường, phần bài tập đề thi Sinh học chỉ đề cập đến kiến thức về 2 gene nằm trên một nhiễm sắc thể. Vì vậy, đòi hỏi học sinh phải ôn tập rộng hơn, giải nhiều loại bài tập và nắm vững kiến thức mới có thể hoàn thành.

dap-an-de-thi-thpt-quoc-gia-mon-sinh-hoc-nam-2016

Để đáp ứng tốt yêu cầu của đề thi, đòi hỏi học sinh phải sử dụng cả kiến thức Toán học. Đây là sự tích hợp kiến thức liên môn Sinh học -Toán học.

Phần câu hỏi khó, mang tính phân loại học sinh chỉ tập trung ở 10 câu cuối của đề thi. Đó là những câu hỏi “đếm” – đòi hỏi học sinh tập trung cao và vận dụng kiến thức rộng. Độ khó tăng dần theo trật tự câu hỏi thể hiện phân bố đề thi hợp lý, tạo tâm lý thoải mái cho học sinh làm bài thi.

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 các mã đề 147,428,592, 625, 713, 936

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 147

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 428

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 592

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 625

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 713

Đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016 mã đề 936

Đáp án đề thi môn Sinh học THPT Quốc Gia năm 2016

You may also like

Leave a Comment