Home Đề thi - Đáp ÁnĐáp án đề thi THPT Quốc Gia Đáp án đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016

Đáp án đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016

by admin

Thầy giáo Nguyễn Khánh Vân – giáo viên Trường THPT Sơn Tây – Hà Nội nhận xét như sau: Đề thi THPT Quốc Gia môn Lịch sử năm 2016 tương đối sát với chương trình học THPT, vừa sức với học sinh và có tính phân loại cao. Có khoảng 60% câu hỏi của đề thi là kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, và 40% còn lại là những câu hỏi liên hệ thực tế.

Với đề thi này, thí sinh có thể làm bài đạt được mức điểm trên trung bình sẽ chiếm số lượng rất lớn. Để đạt điểm cao môn Lịch sử năm 2016 cũng không khó, quan trọng thí sinh cần phải làm bài cẩn thận.

dap-an-de-thi-thpt-quoc-gia-mon-lich-su-nam-2016-1

Câu 1: Thí sinh chỉ cần nắm bắt được kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa là có thể kiếm được điểm tối đa.

Câu 2: Ý 1 của câu hỏi rất đơn giản, chỉ cần kể tên 2 khuynh hướng cứu nước là vô sản và tư sản là học sinh đã được điểm tối đa. Ý 2 cũng là ý dễ lấy điểm bởi thí sinh chỉ cần nêu ra những vai trò của của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên.

Câu 3: Ý 1 đòi hỏi mức độ cao hơn đối với học sinh khi không kiểm tra kiến thức thuộc lòng mà cần các em phải phân tích được những tác động của cuộc tiến công chiến lược Đông xuân 1953-1954 và thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ý 2 là yêu cầu học sinh phải bày tỏ quan điểm, phải đưa ra đánh giá của mình về quyết định của Đảng khi mở chiến dịch Điên Phủ và phải chứng minh quyết định đó là đúng.

Câu 4: Đây là 1 câu hỏi mở, cho phép học sinh đưa ra suy nghĩ của mình về tính Đại Đoàn kết dân tộc, yêu cầu phải lập luận chặt chẽ.

Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016

Gợi ý giải đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016 do trung tâm Hoc Mai Thực hiện

Câu I (3,0 điểm)

Trình bày nguồn gốc của cách mạng khoa học – công nghệ:

– Xuất phát từ những đòi hỏi của cuộc sống con người nhằm nâng cao nhu cầu vật chất và tinh thần cho họ.

– Giải quyết những nhu cầu bức thiết sau Chiến tranh thế giới thứ hai: sự bùng nổ dân số, vơi cạn tài nguyên thiên nhiên là đòi hòi bức thiết.

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng này:

– Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

– Khoa học đi trước mở đường cho kỹ thuật, kỹ thuật đi trước mở đường cho sản xuất. Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất và trở thành nguồn gốc chinh của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ.

Câu II (3,0 điểm)

1. Hai khuynh hướng cứu nước chủ yếu trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm 20 của thế kỷ XX: dân chủ tư sản và vô sản.

Học sinh tự lấy ví dụ từ bảng cho mỗi khuynh hướng.

2. Vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đối với cách mạng Việt Nam:

– Đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng đông đảo từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản.

– Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin về nước, thúc đẩy phong trào công nhân, phong trào yêu nước phát triển, góp phần đánh bại quan điểm “phi vô sản”.

– Là mốc quan trọng đấnh dấu sự phát triển của cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện một tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản.

– Đây là một bước quá độ nhằm chuẩn bị cho sự ra đời một chính đảng Cộng sản sau này.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là một sáng tạo độc đáo của Nguyễn Ái Quốc trong việc tuyên truyền, tổ chức cách mạng ở Việt Nam.

Câu III (2,0 điểm)

1. Tác động của cuộc Tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) ở Việt Nam:

– Cuộc tiến công chiến lược 1953-1954 và Điện Biên Phủ đã từng bước phá sản và phá sản hoàn toàn kế hoạch Na-va cố gắng cuối cùng của Pháp, can thiệp Mỹ trong cuộc chiến với Việt Nam từ 1945-1954.

– Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công của ta trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, là thắng lợi to lớn nhất của 9 năm kháng chiến chống Pháp đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về quân sự, tạo nên sự chuyển biến lớn lao cho cuộc kháng chiến. Thắng lợi của trận quyết chiến chiến lược này đã trực tiếp mở ra khả năng kết thúc thắng lợi cho cuộc kháng chiến.

– Giáng một đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, tạo cơ sở thực lực để đi đến ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương.

2. Ý kiến của anh, chị về quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ của Bộ Chính trị (12-1953):

– Là quyết định kịp thời, sáng suốt có tính chiến lược của Bộ Chính trị sau chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954.

– Tạo điều kiện cho toàn dân chuẩn bị cho cuộc quyết chiến ở Điện Biên Phủ vào năm 1954.

Câu IV (2,0 điểm)

1. Phát biểu suy nghĩ về chủ trương của Đảng “thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc”:

Cần đảm bảo các ý chính sau:

– Là chủ trương nhất quán, thể hiện tư tưởng xuyên suốt và có tính truyền thống của ta từ bao đời nay: tinh thần đoàn kết (đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – thành công, thành công, đại thành công). Thắng lợi của ta trong quá trình đấu tranh dựng nươc và giữ nước đã chứng minh cho điều đó.

– Đoàn kết là cơ sở đảm bảo cho mọi thắng lợi, đoàn kết tạo nên sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù.

2. Thế hệ trẻ ngày nay cần làm gì để phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc?

Gợi ý:

Khẳng định: Trong thời đại ngày nay, thế hệ trẻ là lực lượng xung kích, nòng cốt, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ đoàn kết toàn dân tộc.

– Thế hệ trẻ cần tích cực học tập, trau dồi tu dưỡng đạo đức để hoàn thiện mình, đủ bản lĩnh để vượt qua mọi cám dỗ hoặc những luận điệu xuyên tạc, lôi kéo của các thế lực thù địch.

– Cần tích cực tham gia các phong trào đoàn thể, các phong trào tình nguyện, góp phần nhỏ bé xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đáp án đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia năm 2016 của Bộ Giáo Dục

You may also like

Leave a Comment