Home Đề thi - Đáp Án Đáp án+Đề thi thử thpt Quốc Gia môn Sinh chuyên Đại Học Vinh lần 1 2017

Đáp án+Đề thi thử thpt Quốc Gia môn Sinh chuyên Đại Học Vinh lần 1 2017

by admin

Đề thi thử thpt Quốc Gia môn Sinh chuyên Đại Học Vinh lần 1 2017 với 40 câu trắc nghiệm có đáp án sát với cấu trúc đề thi THPT QG môn Sinh của Bộ GD. THPT Chuyên Vinh là 1 trong số những trường THPT ra đề thi thử được đánh giá cao trong nhiều năm nay.

Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng khi nói về bệnh ung thư?
A. Cơ chế gây bệnh do đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể.
B. Bệnh được đặc trưng bởi sự tăng sinh không kiểm soát của tế bào.
C. Đột biến gây bệnh chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục.
D. Bệnh được hình thành do đột biến gen ức chế khối u và gen quy định các yếu tố sinh trưởng.

Câu 3: Từ hai dòng thực vật ban đầu có kiểu gen AaBb và DdEe, bằng phương pháp lai xa kèm đa bội hóa có thể tạo ra những quần thể thực vật nào sau đây?

A. AAbbDDEE, aabbDDee, AABBddee.                            B. AAbbDDEE, AabbDdEE, AaBBDDee.
C. AAbbDDEE, aabbDDEE, aabbDdee.                            D. AAbbDDEE, AABbDDee, Aabbddee.

Câu 4: Để chứng minh tính thống nhất về nguồn gốc của sinh giới, thuyết tiến hóa hiện đại sử dụng bằng chứng:

A. tế bào học và sinh học phân tử.                 B. tế bào học.
C. giải phẫu so sánh.                                        D. sinh học phân tử.

Câu 5: Cách li sinh sản là
A. trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai.
B. trở ngại ngăn cản sinh vật giao phối với nhau
C. trở ngại sinh học ngăn cản các loài sinh vật giao phối tạo ra đời con hữu thụ.
D. trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ.

Câu 7: Theo quan điểm của thuyết tiến hóa hiện đại, nguồn biến dị di truyền của quần thể là:
A. biến dị đột biến, biến dị tổ hợp, di nhập gen. B. đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể.
C. biến dị tổ hợp, đột biến nhiễm sắc thể.             D. đột biến gen và di nhập gen.

Câu 8: Theo F. Jacôp và J. Mônô, trình tự của opêron Lac là:
A. Vùng vận hành (O) → vùng khởi động (P) → các gen cấu trúc.
B. Gen điều hoà (R) → vùng khởi động (P) → vùng vận hành (O) → các gen cấu trúc.
C. Vùng khởi động (P) → vùng vận hành (O) → các gen cấu trúc.
D. Gen điều hoà (R) → vùng vận hành (O) → các gen cấu trúc.

de thi thu thpt quoc gia mon sinh hoc truong chuyen dh vinh lan 1 1

de thi thu thpt quoc gia mon sinh hoc truong chuyen dh vinh lan 1 2

de thi thu thpt quoc gia mon sinh hoc truong chuyen dh vinh lan 1 3

de thi thu thpt quoc gia mon sinh hoc truong chuyen dh vinh lan 1 4

de thi thu thpt quoc gia mon sinh hoc truong chuyen dh vinh lan 1 5

de thi thu thpt quoc gia mon sinh hoc truong chuyen dh vinh lan 1 6

de thi thu thpt quoc gia mon sinh hoc truong chuyen dh vinh lan 1 7

de thi thu thpt quoc gia mon sinh hoc truong chuyen dh vinh lan 1 8

de thi thu thpt quoc gia mon sinh hoc truong chuyen dh vinh lan 1 9

de thi thu thpt quoc gia mon sinh hoc truong chuyen dh vinh lan 1 10

de thi thu thpt quoc gia mon sinh hoc truong chuyen dh vinh lan 1 11

de thi thu thpt quoc gia mon sinh hoc truong chuyen dh vinh lan 1 12

Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn Sinh Chuyên Đại Học Vinh lần 1 năm 2017

 1. C
 2. C
 3. A
 4. A
 5. C
 6. C
 7. A
 8. C
 9. B
 10. C
 11. A
 12. B
 13. C
 14. C
 15. B
 16. C
 17. D
 18. A
 19. B
 20. B
 21. D
 22. D
 23. B
 24. A
 25. D
 26. C
 27. D
 28. B
 29. D
 30. A
 31. A
 32. A
 33. B
 34. D
 35. D
 36. D
 37. D
 38. A
 39. B
 40. B

Trên đây là Đề thi thử thpt Quốc gia môn sinh học chuyên Đại Học Vinh lần 1 năm 2017 có đáp án, các em tham khảo nhé, chúc các em học tốt.

You may also like

Leave a Comment