Home Đề thi - Đáp Án Đề kiểm tra học kì 2 Sinh học lớp 11

Đề kiểm tra học kì 2 Sinh học lớp 11

by admin

Đề kiểm tra học kì 2 Sinh học lớp 11

Câu 1. Kỹ thuật giâm cành gồm các bước sau

⦁ khi rễ cây mọc nhiều và đủ dài ở các cảnh giâm, chuyển cây vào vườn ươm

⦁ cắt vát, tránh dập nát từng đoạn 10 – 15cm các cành bánh tẻ

⦁ khi cây đã đủ rễ và lá, đưa cây vào trồng đại trà

⦁ cành đã cắt có thể cắm trực tiếp hoặc xử lý bằng chất kích thích ra rễ, sau đó cắm vào nền giâm

Thứ tự đúng là:

A. (1) → (4) → (2) → (3)

B. (2) → (4) → (1) → (3)

C. (4) → (2) → (1) → (3)

D. (4) → (2) → (3) → (1)

Câu 2. Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy mô thực vật là

A. tính toàn năng của tế bào

B. khả năng phân hóa của tế bào

C. khả năng chuyển hóa của tế bào

D. khả năng cảm ứng của tế bào

Câu 3.Ở động vật, sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn giống nhau ở điểm

A. đều không qua giai đoạn lột xác

B. con non các con trưởng thành

C. con non giống con trưởng thành

D. đều phải qua giai đoạn lột xác

Câu 4. Sinh trưởng và phát triển không qua biến thái khác sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn ở điểm

A. không phải qua giai đoạn lột xác

B. con non giống con trưởng thành

C. phải qia giai đoạn lột xác

D. con non các con trưởng thành

Câu 5. Hạt bao gồm

A. vỏ hạt và nội nhũ B. vỏ hạt và hạt

C. nội nhũ và phôi nhũ D. nội nhũ và phôi

Câu 6. Ong đực có bộ nhiễm sắc thể là

A. n B. 4n C. 2n D. 3n

Câu 7. Cho các hình thức sinh sản sau đây:

⦁ Giâm hom sắn → mọc cây sắn

⦁ Tre, trúc nảy chồi → mọc cây con

⦁ Gieo hạt mướp → mọc cây mướp

⦁ Từ củ khoai lang → mọc cây khoai lang

Những hình thức sinh sản sinh dưỡng là:

A. (1) và (2) B. (2)

C. (1), (2) và (4) D. (2), (3) và (4)

Câu 8. Điều không đúng khi nói về thụ tinh kép ở thực vật có hoa:

⦁ nhân sinh sản của giao tử đực kết hợp với nhân trung tâm của túi phôi

⦁ nhân sinh sản của giao tử đực kết hợp với tế bào trứng của túi phôi

⦁ nhân dinh dưỡng của giao tử đực kết hợp với nhân trung tâm của túi phôi

⦁ nhân sinh dưỡng của giao tử đực kết hợp với tế bào trứng của túi phôi

Phương án trả lời đúng là:

A. (1) và (3) B. (1) và (2)

C. (2) và (4) D. (1) và (4)

Câu 9. Quả được hình thành từ

A. bầu nhụy B. noãn đã được thụ tinh

C. noãn D. bầu nhị

Câu 10. Thụ tinh chéo tiến hóa hơn thụ tinh vì

A. tự tình diễn ra đơn giản, còn thụ tinh chéo diễn ra phức tạp

B. ở thụ tinh chéo, cá thể con nhận được vật chất di truyền từ hai nguồn gốc bố mẹ khác nhau, còn tự thụ tinh chỉ nhận được vật chất di truyền từ một nguồn

C. tự thụ tinh chỉ có cá thể gốc, còn thụ tinh chèo có sự tham gia của giới đực và giới cái

D. tự thụ tinh diễn ra trong môi trường nước, còn thụ tinh chéo không cần nước

Câu 11. Trong chăn nuôi, tùy theo nhu cầu về  đực cái để chọn ra được một loại tinh trùng cho thụ tinh với trứng. kỹ thuật không được áp dụng là

A. lọc tinh trùng       B. ly tâm

C. điện Ly       D. chiếu tia UV

Câu 12. Cho các hiện tượng sau:

⦁ Sự phát triển phôi gà rồi nở ra gà con

⦁ Trứng muối nở ra bọ gậy rồi phát triển thành muỗi

⦁ Mèo mẹ đẻ ra mèo con

⦁ Nòng nọc phát triển thành ếch con

Các hình thức phát triển qua biến thái là:

A. (1), (2) và (4)       B. (2) và (4)

C. (1), (2), (3) và (4)       D. (1) và (3)

Câu 13. Trong trồng trọt, điều trị hạt nảy mầm và kích thích sự dụng lá, người ta sử dụng

A. AAB       B. Auxin

C. Gibêrelin       D. Êtilen

Câu 14. Điều không đúng khi nói về quá trình hình thành quả là

A. quả do bầu nhụy phát triển thành. bầu nhụy dày lên, chuyên hóa như một cái túi chứa hạt, bảo vệ hạt và giúp phát tán hạt

B. quả không có thụ tinh noãn (quả giả) gọi là quả đơn tính

C. quả không có hạt chưa hẳn là quá đơn tính vì hạt có thể bị thoái hóa

D. quả không có hạt luôn là quả đơn tính

Câu 15. Hình thức để trứng có ưu điểm nào sau đây?

⦁ Động vật không phải mang thai nên không gặp khó khăn khi di chuyển như động vật đẻ con mang thai

⦁ trứng có vỏ bọc cứng chống lại tác nhân có hại cho phôi thai như mất nước, ánh sáng mặt trời mạnh, xâm nhập của vi trùng,…

⦁ phôi thai phát triển đòi hỏi nhiệt độ thích hợp và ổn định, nhưng nhiệt độ môi trường thường xuyên biến động, vì vậy tỷ lệ trứng nở thấp. Các loài ấp trứng (các loài chim) tạo được nhiệt độ thuận lợi cho phôi thai phát triển nên thường có tỷ lệ trứng nở thành con cá hơn

⦁ trứng phát triển ở ngoài cơ thể nên dễ bị các loài động vật khác tiêu diệt

Phương án trả lời đúng là:

A. (1) và (2)       B. (1) và (3)

C. (2) và (4)       D. (2) và (3)

Câu 16. Hình thức đẻ con có ưu điểm gì?

⦁ ở động vật có vú,  chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ qua nhau thai để nuôi thai rất phong phú, nhiệt độ trong cơ thể mẹ rất thích hợp cho sự phát triển của phôi thai

⦁ phôi thai được bảo vệ tốt trong cơ thể mẹ, không bị các động vật khác tiêu diệt

⦁ tỷ lệ chết của phôi thai thấp

⦁  mang thai gây khó khăn cho động vật khi bắt mồi, chạy trốn kẻ thù

⦁  thời kỳ mang thai động vật phải ăn nhiều hơn để cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi, nếu không kiếm đủ thức ăn động vật sẽ suy dưỡng, phát sinh bệnh tật, con non sinh ra sẽ hiểu và nhẹ cân

Phương án trả lời đúng là:

A. (1) và (2)       B. (1) và (3)

C. (2), (3) và (5)       D. (1), (2) và (3)

 

You may also like

Leave a Comment