Home Trung Học Phổ ThôngLớp 12 Giải thích câu nói điều gì làm thì cố làm cho kì được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh dù là một điều tránh nhỏ

Giải thích câu nói điều gì làm thì cố làm cho kì được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh dù là một điều tránh nhỏ

by admin

Đề bài: Em hãy giải thích câu nói điều gì làm thì cố làm cho kì được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh dù là một điều tránh nhỏ

Bài làm

Bác Hồ là vị lãnh tụ vừa là vị cha già của dân tộc. Bác luôn quan tâm chăm sóc mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước. Đối với thanh niên, Bác ân cần dìu dắt với thái đọ bao dung trìu mến… Không những Bác dạy những điều lớn như hướng tới lý tưởng cao đẹp mà bác còn dạy cả những điều nhỏ như cách ứng xử hàng ngày. Vì vậy, tại buổi lễ khai mạc trường đại học Nhân dân ngày 19/5/1995 Bác đã dạy rằng ” câu nói điều gì làm thì cố làm cho kì được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh dù là một điều tránh nhỏ”.
Chúng ta hiểu lời dạy này ra sao?

Giải thích câu nói điều gì làm thì cố làm cho kì được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh dù là một điều tránh nhỏ

Giải thích câu nói điều gì làm thì cố làm cho kì được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh dù là một điều tránh nhỏ

Điều phải là gì? Điều nhỏ là thế nào? Điều phải là những điều đúng điều tốt, đúng với lẽ phải, đúng với pháp luật… Có những điều phải lớn to tát như như sự hi sinh xả thân vì việc nghĩa vì lý tưởng. Có những phải nhỏ bình thường ít ai quan tâm như làm vừa lòng những người xung quanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, giúp trẻ em qua đường…

Điều trái là gì? Điều trái nhỏ là thế nào? Điều trái là những điều xấu, không đúng với chân lý, có thể làm hại cho người khác… có những điều sai trái lớn trầm trọng như phản bộiTổ Quốc, làm hại cuộc sống người dân. Những cũng có những điều trái nhỏ thường bị mọi người bỏ qua như gây rối trật tự, ồn ồn trong khu phố, xả rác bừa bãi, nói chuyện trong giờ học.

Bac đã dạy rất rõ đối với điều phải, dù nhỏ chúng ta cũng phải làm cho kỳ được, nghĩa là chúng ta phải đem hết sức ra để hoàn thành cho bằng được, không nên coi thường những việc nhỏ ấy. Và Bác cũng đã bảo: đối với những điều trái dù nhỏ, ta phải hết sức tránh, nghĩa là không được làm, đừng bao giờ làm.

Tại sao phải làm cho bằng được, dù đó là việc phải nỏ? Đã là điều phải dù lớn hay nhỏ cũng điều đáng làm và nên làm. Khi ta làm một việc phải là ta đã có mục đích tốt. Lại nữa nhiều việc nhỏ tầm thường sẽ góp thành một việc phải lớn. Trong đời sống hằng ngày việc phải nhỏ có mặt thường xuyên và ai ai cũng có thể làm được như lời Bác Hồ dạy:

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Tùy theo sức của mình

Hưởng ứng lời kêu gọi của nhà trường và trên tinh thần giúp đỡ những đồng bào bị thiên tai lũ lụt, mỗi học sinh nhịn phần ăn sáng của mình để đóng góp thành món quà giá trị gửi đến đồng bào nạn nhân chia sẻ phần nào những mất mát đau buồn đó. Đây là một việc làm phải nhỏ đáng được tuyên dương.

Và tại sao đối với điều trái ta phải hết sức tránh dù điều trái nhỏ? Là điều tất nhiên phải là điều có hại cho bản thân và có hại cho mọi người. Luật pháp và lương tâm con người không dung thứ khi ta cố tình làm điều sai trái, dù nhỏ. Nếu ta làm điều trái nhỏ lâu ngày nó sẽ tích lũy dần thành điều trái lớn. Cũng như một học sinh lúc đầu dối trá với bạn rồi đến thầy cô … rồi dần dần trở thành kẻ gian dố ngoài xã hội. Như vậy chúng ta không nên nhúng tay vào bất kỳ một điều trái nào, dù nhỏ là như thế.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trước hết ta phải quan tâm đến những điều nhỏ nhất, dù đó là điều phải lẫn điều trái. Kế đến ta phải thận trọng trong cách ứng xử làm việc hằng ngày, phải biết suy nghĩ và hàng động khi biết đó là điều tốt. Sau cùng ta phải nên mạnh dạn từ bỏ những thói quen xấu dù là điều xấu nhỏ.

Lời dạy của Bác Hồ vô cùng quý báu và sâu sắc. Qua lời dạy, ta thấy Bác đã quan tâm đến thanh thiếu niên đến nhường nào. Để làm được điều tốt tránh những điều xấu chúng ta phải cố gắng phấn đấu khắc phục bản thân để luôn xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

 

You may also like

Leave a Comment