Home Tin TứcTin tức thi cử Bộ GD&ĐT hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016

Bộ GD&ĐT hướng dẫn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016

by admin

Theo đó, về tổ chức tuyển sinh, đối với các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, Bộ GD&ĐT quy định chỉ xét tuyển các thí sinh đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển ĐH, CĐ.

Các trường phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng quy định xét tuyển vào các ngành hoặc nhóm ngành của trường, bao gồm: Tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển; cách thức xét tuyển giữa ngành thứ nhất và thứ 2 theo thứ tự ưu tiên trong Phiếu đăng ký xét tuyển (ĐKXT) của thí sinh; chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành theo từng phương thức xét tuyển (nếu trường có đề án tự chủ tuyển sinh).

bo-giao-duc-huong-dan-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-nam-2016

Đồng thời, các trường tổ chức nhận ĐKXT của thí sinh theo các phương thức được quy định tại Quy chế tuyển sinh; cập nhật dữ liệu ĐKXT của thí sinh lên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia; thông báo công khai kết quả xét tuyển trên trang thông tin điện tử của trường.

Với các trường có tổ chức sơ tuyển và các trường tổ chức thi môn năng khiếu, cần xây dựng kế hoạch sơ tuyển hoặc thi các môn năng khiếu bảo đảm: Có kết quả sơ tuyển trước ngày 1/8/2016; có kết quả thi môn năng khiếu trước ngày bắt đầu của mỗi đợt xét tuyển.

Thí sinh có kết quả một môn thi từ 1,0 điểm trở xuống không được tham gia xét tuyển

Đố với thí sinh muốn đăng ký vào trường tổ chức tuyển sinh riêng phải có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định của Quy chế tuyển sinh, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu xét tuyển quy định tại Đề án tự chủ tuyển sinh của trường.

Đối với thí sinh đăng ký vào trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, ngoài việc đáp ứng đủ điều kiện tham gia tuyển sinh theo quy định của Quy chế tuyển sinh thì phải đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển ĐH, CĐ; tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển không thấp hơn điểm xét tuyển do trường quy định và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

Ngoài ra, phải đáp ứng các yêu cầu khác về điều kiện xét tuyển do trường công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường.

Đã đăng ký tuyển sinh theo nhóm

Về đăng ký tuyển sinh theo nhóm, Bộ quy định, ở đợt xét tuyển thứ nhất, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 trường, trong mỗi trường thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2. Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển.

Ở các đợt xét tuyển bổ sung, mỗi đợt thí sinh được đăng ký tối đa 3 trường và trong mỗi trường thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2. Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong từng đợt xét tuyển.

Đăng ký xét tuyển vào các trường tuyển sinh theo nhóm (gọi chung là nhóm trường): Thí sinh có thể sử dụng số ngành tối đa được phép của từng đợt xét tuyển (4 ngành trong đợt 1 và 6 ngành trong các đợt xét tuyển bổ sung) để đăng ký xét tuyển vào nhiều trường trong nhóm và sắp xếp các ngành đã đăng ký theo thứ tự ưu tiên. (Ví dụ trong đợt 1, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào 4 trường khác nhau trong nhóm nếu mỗi trường đăng ký 1 ngành hoặc đăng ký vào 3 trường khác nhau trong nhóm nếu đăng ký 2 ngành vào 1 trường và 2 ngành còn lại đăng ký vào 2 trường).

Thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào 2 trường trở lên trong nhóm ở đợt 1 hoặc 3 trường trở lên trong nhóm ở đợt xét tuyển bổ sung thì không được đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài nhóm.

Các nhóm trường quy định mẫu phiếu ĐKXT phù hợp với quy định này và công bố công khai cách thức xét tuyển giữa các ngành theo thứ tự ưu tiên trong Phiếu ĐKXT.

Thí sinh ĐKXT vào các trường tuyển sinh theo nhóm phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu ĐKXT do nhóm trường quy định.

Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng, cần chọn mục “Ưu tiên xét tuyển” và điền thêm các thông tin bổ sung vào Phiếu ĐKXT.

Trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển, thí sinh nộp Phiếu ĐKXT và phí dự tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc bằng phương thức trực tuyến (online) hay theo phương thức khác do trường quy định đáp ứng yêu cầu của Quy chế.

ĐKXT của thí sinh dù nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên (tính ngày theo dấu bưu điện) hoặc nộp bằng phương thức trực tuyến hay theo phương thức khác do trường quy định trong thời hạn quy định của mỗi đợt xét tuyển, đều hợp lệ và có giá trị xét tuyển như nhau.

Thí sinh trúng tuyển ở từng đợt xét tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường nhập học qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc phương thức khác do trường quy định trong thời hạn quy định. Thời hạn sẽ tính ngày theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện. Quá thời hạn này, những thí sinh không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi cho trường được xem như từ chối nhập học.

Thí sinh thuộc diện “Ưu tiên xét tuyển” cần nộp bổ sung: Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển theo mẫu quy định tại Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào ĐH, CĐ năm 2016; Bản chính của một trong các giấy chứng nhận sau: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật.

You may also like

Leave a Comment