Home Trung học Cơ SởLớp 7 Các bước làm bài văn lập luận chứng minh lớp 7

Các bước làm bài văn lập luận chứng minh lớp 7

by admin

Sau khi học xong lớp 6 là lúc các em học sinh bước đầu trải qua chương trình học tương đối “nặng” của hệ THCS. Sang lớp 7, đối với môn văn các em dần làm quen với các bước làm bài văn lập luận chứng minh lớp 7.

Để chuẩn bị tốt kiến thức cho môn văn với thể loại lập luận chứng minh, các em nên lưu ý các gợi ý sau:

cac buoc lam bai van lap luan chung minh lop 7 hay

a) Các bước làm bài văn lập luận chứng minh lớp 7: bước tìm hiểu đề và tìm ý

– Trước hết các em phải xác địn đề bài yêu cầu điều gì?

Bước này giúp các em dễ dàng xác định yêu cầu chung của đề.

– Tìm hiểu đề để biết đề bài yêu cầu chứng minh điều gì?

Thao tác này nhằm xác định cụ thể vấn đề cần chứng minh. Vấn đề cần chứng minh có thể được đưa ra dưới dạng luận điểm cho sẵn hoặc dưới dạng một câu văn, câu thơ hay hình ảnh… Đối với những đề mà vấn đề cần chứng minh được đưa ra một cách gián tiếp, ta phải xác định được một cách cụ thể, chính xác vấn đề qua hình ảnh, cách biểu đạt, chẳng hạn: Em hãy viết một bài văn chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ Có công mài sắt, có ngày nên kim. Với đề kiểu này, một mặt phải cắt nghĩa được nghĩa đen của hình ảnh mài sắt à nên kim. Đồng thời phải hiểu được nghĩa bóng, ngụ ý của hình ảnh ẩn dụ. Với câu nói trên người xưa muốn nhắn nhủ đến thế hệ sau phải biết kiên trì, nhẫn nại, bền chí thì sẽ đạt được thành quả như mong muốn.

– Luận điểm của bài văn sẽ là gì?

Thao tác này nhằm xác định luận điểm cụ thể cho bài văn (luận điểm có thể dùng được để đặt nhan đề cho bài văn).

– Lập luận chứng minh theo cách nào?

luận điểm cụ Tuỳ theo từng thể mà lựa chọn cách lập luận theo các hướng:

+ Dùng lí lẽ và phân tích lí lẽ;

+ Dùng lí lẽ và dẫn chứng;

+ Kết hợp cả hai.

b) Các bước làm bài văn lập luận chứng minh lớp 7 không thể bỏ qua phần lập dàn bài

Đối với bài văn lập luận chứng minh lập dàn bài cũng theo bố cục ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài. Xác định nội dung của từng phần, mối quan hệ giữa các phần, trình tự triển khai các luận cứ trong từng phần, cách đưa dẫn chứng cho mỗi luận điểm, lí lẽ,…

– Mở bài:

Xác định rõ ý nghĩa vấn đề cần chứng minh, khái quát ý kiến của mình về vấn đề đó.

– Thân bài:

+ Triển khai luận điểm chính bằng các luận điểm nhỏ nào?

+ Dùng những lí lẽ nào để chứng minh?

+ Lựa chọn các dẫn chứng để thuyết phục cho lí lẽ.

+ Cân nhắc việc sắp xếp các luận cứ (lí lẽ và dẫn chứng) sao cho có sức thuyết phục nhất.

– Kết bài:

Khẳng định tính đúng đắn của điều đã chứng minh. Mở rộng ý nghĩa của vấn đề.

cac buoc lam bai van lap luan chung minh lop 7 2

c)Các bước làm bài văn lập luận chứng minh lớp 7: Phần viết bài bạn nên viết như thế nào?

Dựa vào dàn ý đã được xây dựng ở trên ta lần lượt viết từ Mở bài, từng đoạn của Thân bài và Kết bài.

– Trong các bước làm bài văn lập luận chứng minh lớp 7, phần Mở bài bạn có các cách sau:

+ Đi thẳng vào vấn đề cần chứng minh

Ví dụ cho một đề văn Người xưa có câu: “Có chí thì nên”. Em hãy viết một bài văn chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó.

Với một đề văn như vậy ta có thể viết phần Mở bài như sau:

Có ý chí, nghị lực thì sẽ thực hiện được hoài bão của mình, mới có thể trở thành người thành đạt. Đúng như nhân dân ta đã đúc kết: “Có chí thì nên”.

+ Đi từ cái chung, dẫn dắt đến cái cần chứng minh

Cũng với đề văn trên, theo cách này có thể viết:

Cuộc sống bao giờ cũng đầy những khó khăn, thách thức. Người ta sống tức là biết khắc phục khó khăn, vượt qua những thách thức để vươn tới thành công. Thiếu đi ý chí, nghị lực sẽ không bao giờ đến được bến bờ của thành công, đúng như dân gian vẫn thường nói: Có chí thì nên.

+ Có thể đưa ra một bài dẫn chứng thực tiễn để dẫn vào vấn đề cần chứng minh

Với đề văn trên, theo cách này có thể viết:

Ai mà chẳng muốn thành đạt. Song không phải ai cũng có được ý chí, nghị lực để có thể thành đạt. Nhân dân ta đã dạy rất đúng về điều này: Có chí thì nên.

– Cách viết Thân bài:

+ Chú ý viết tuần tự từng đoạn, lựa chọn các từ ngữ, câu kết nối, chuyển tiếp giữa các phần, các đoạn. Đối với văn lập luận chứng minh, ta thường gặp các từ ngữ chuyển tiếp như: Thật vậy,…; Quả đúng như vậy,…; Có thể thấy rõ…; Điều đó được chứng tỏ…; …

+ Khi viết phần phân tích lí lẽ bạn cần chú ý tính lôgic, chặt chẽ của các chi tiết với nhau;

+ Khi đưa ra dẫn chứng cần tập trung phân tích những biểu hiện tiêu biểu, gắn với luận điểm, lí lẽ của mình, không nên kể lể dài dòng.

– Kết bài:

+ Người ta thường sử dụng những từ ngữ để chuyển ý khi kết bài như: Tóm lại,…; Như vậy,…; Đến đây, có thể khẳng định…

+ Đặc biệt trong cách làm bài văn lập luận chứng minh lớp 7, cần đặc biệt lưu ý sự liên kết giữa Mở bài và Kết bài: Mở bài theo cách nào thì Kết bài cũng phải theo cách ấy.

d) Trong các bước làm bài văn lập luận chứng minh lớp 7 cần đặc biệt lưu ý việc đọc lại và sửa chữa lỗi

– Kiểm tra lại cách diễn đạt, cách dùng các từ ngữ lập luận, các từ ngữ chuyển tiếp,…

– Soát các lỗi về chính tả, dùng từ, viết câu,…

You may also like

Leave a Comment