Home Xem thêmTư vấn mùa thi Cách chọn phân ngành

Cách chọn phân ngành

by admin

Ngành Đông phương học của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM có tới 6 phân ngành, gồm: Trung Quốc học, Úc học, Ả Rập học, Thái Lan học, Ấn Độ học, Indonesia học. Năm 2014 trường dự kiến tuyển 140 chỉ tiêu cho ngành này. Như vậy, từ đầu trường có phân chia chỉ tiêu cho từng phân ngành để làm cơ sở xác định điểm trúng tuyển không? Nếu không, cách chọn phân ngành ra sao? ([email protected])

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM: 140 là chỉ tiêu chung cho ngành Đông phương học trong năm 2014, trường không phân chia chỉ tiêu riêng cho từng phân ngành. Thí sinh đăng ký dự thi vào ngành này, sau khi trúng tuyển nhập học trường sẽ tiến hành phân ngành dựa theo nguyện vọng sinh viên. Trong trường hợp có phân ngành nào đó quá nhiều sinh viên đăng ký, trường mới xem xét căn cứ trên kết quả thi đầu vào. Như vậy, có thể nói điểm trúng tuyển ngành này được xác định trên tổng chỉ tiêu chung, không bị tác động bởi chỉ tiêu từng phân ngành.

You may also like

Leave a Comment