Home Ôn thi Cách dùng mạo từ the trong tiếng Anh

Cách dùng mạo từ the trong tiếng Anh

by admin

Ngữ pháp tiếng Anh : Cách dùng mạo từ The

cach dung mao tu the trong tieng anh 2

I. Có “The”
+ Dùng trước tên các đại dương, sông ngòi, biển, vịnh và các cụm hồ (số nhiều)

The Red Sea, the Atlantic Ocean, the
Persian Gufl, the Great Lakes

+ Trước tên các dãy núi:

The Rocky Mountains

+ Trước tên những vật thể duy nhất trong vũ trụ hoặc trên thế giới:

The earth, the moon

+ The schools, colleges, universities + of + danh từ riêng

The University of Florida

+ The + số thứ tự + danh từ
The third chapter.

+ Trước tên các cuộc chiến tranh khu vực với điều kiện tên khu vực đó phải được tính từ hoá
The Korean War (=> The Vietnamese eco nomy)

+ Trước tên các nước có hai từ trở lên
(ngoại trừ Great Britain)
The United States, The Central African Republic

+ Trước tên các nước ñược coi là một quần đảo hoặc một quần đảo
The Philipines, The Virgin Islands, The Hawaii

+ Trước tên các tài liệu hoặc sự kiện lịch sử
The Constitution, The Magna Carta

+ Trước tên các nhóm dân tộc thiểu số
the Indians
+ Trước tên các môn học cụ thể
The Solid matter Physics

+ Trước tên các nhạc cụ khi ñề cập ñến các nhạc cụ đó nói chung hoặc khi chơi các nhạc cụ đó.
The violin is difficult to play
Who is that on the piano

II. Không có “The”

cach dung mao tu the trong tieng anh

+ Trước tên một hồ
Lake Geneva
+ Trước tên một ngọn núi
Mount Vesuvius

+ Trước tên các hành tinh hoặc các chòm sao
Venus, Mars
+ Trước tên các trường này nếu trước nó là một tên riêng
Stetson University

+ Trước các danh từ ñi cùng với một số đếm
Chapter three, Word War One

+ Trước tên các nước chỉ có một từ:
China, France, Venezuela, Vietnam
+ Trước tên các nước mở ñầu bằng New, một tính từ chỉ hướng:
New Zealand, North Korean, France

+ Trước tên các lục địa, tỉnh, tiểu bang, thành phố, quận, huyện:
Europe, Florida
+ Trước tên bất kì môn thể thao nào
baseball, basketball
+ Trước các danh từ trừu tượng (trừ một số trường hợp ñặc biệt):
freedom, happiness
+ Trước tên các môn học nói chung
mathematics
+ Trước tên các ngày lễ, tết
Christmas, Thanksgiving
+ Trước tên các loại hình nhạc cụ trong các hình thức âm nhạc cụ thể (Jazz, Rock, classical music..)
To perform jazz on trumpet and piano

Trên đây là cách dùng mạo từ the, các bạn tham khảo nhé!

 

You may also like

Leave a Comment