Home Ôn thiÔn thi THPT Quốc Gia Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

by admin

Thầy giáo Lại Tiến Minh sẽ hướng dẫn các em về các bước cơ bản khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số cùng những ví dụ cụ thể.
Các bước cơ bản khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

khao-sat-va-ve-do-thi-cua-ham-so

Bước 1: Tập xác định. Tính y’

Bước 2: Sự biến thiên

– Giới hạn, tiệm cận

– Lập bảng biến thiên

– Kết luậnu đồng biến nghịch biến, cực trị

Bước 3: Đồ thị

– Giao với các cực trục tọa độ (lấy thêm điểm phụ)

– Tâm đối xứng, trục đối xứng

You may also like

Leave a Comment