Home Tiểu họcLớp 3 Những công thức tính diện tích ruộng mà bạn nên biết

Những công thức tính diện tích ruộng mà bạn nên biết

by admin

Tính diện tích ruộng là một trong những cách tính vô cùng phổ biến mà chúng ta có thể gặp. Chúng ta có thể gặp rất nhiều các thửa ruộng có hình dạng khác nhau thì chúng ta phải sử dụng những công thức khác nhau. Các bạn có thể tham khảo các công thức tính diện tích ruộng dưới đây.

Những công thức tính diện tích ruộng – hình thang

cong thuc tinh dien tich ruong 2

Hình thang là một hình chúng ta gặp khá nhiều trong cuộc sống. Đặc biệt có những thửa ruộng hình thang khiến chúng ta bối rồi không biết tính như thế nào cho phù hợp.

Đối với tính diện tích ruộng hình thang  vuông  cân khi biết độ dài 4 cạnh.

Công thức: S=1/2(a+b).h

Cụ  thể

A: cạnh đáy 1

B: cạnh đáy 2

H: Chiều cao, được hạ xuống từ cạnh cạnh đáy a xuống b hoặc ngược lại (hoặc khoảng cách giữa 2 cạnh đáy)

Đối với diện tích ruộng hình thang  vuông cân khi biết  độ dài 4 cạnh

Bên cạnh cách tính diện tích hình thang thông thường thì các bạn có thể tách ra thành hai tam giác và một hình chữ nhật để áp dụng công thức để tính diện tích ruộng.

Tính diện tích ruộng tam giác

Bên cạnh tính diện tích ruộng hình thang thì chúng ta tính diện tích ruộng hình tam giác. Diện tích hình tam giác thường được tính bằng cách nhân chiều cao với dộ dài đáy, công thức tinhd diện tích ruộng tam giác như sau:

S= (a.h)/2

Trong đó: a chính là chiều dài đáy tam giác

Nếu như ruộng có hình tam giác vuông thì các bạn có thể áp dụng cách tính sau theo công thức S= (a.h)/2

A chính là chiều dài đáy tam giác vuông ( chính là một trong 3 cạnh của tam giác vuông và vuông góc với một cạnh còn lại)

H là chiều cao của tam giác, ứng với phần đáy chiếu lên (đáy là một trong 3 cạnh của tam giác và vuông góc với một cạnh còn lại)

Tính diện tích ruộng hình chữ nhật

cong thuc tinh dien tich ruong 3

Trong một số trường hợp đặc biệt thì các bạn có thể ngăn mảnh ruộng ra thành một số hình dễ tính hơn như hình chữ nhật và hình tam giác để tính sau đó cộng các diện tích lại với nhau thì sẽ sễ tính hơn rất nhiều. Đối với hình chữ nhật thì rất đơn giản chỉ cần đo chiều dài và chiều rộng của mảnh ruộng rồi sau đó nhân chều dài và chiều rộng lại với nhau thì sẽ cho ra kết quả.

Tuy nhiên, trong thực tế khi tính ruộng thì sẽ có rất nhiều những tình huống phát sinh cho nên các bạn cần phải chú ý để tránh tính sai, tính không chính xác.

 

You may also like

Leave a Comment