Home Ôn thi Ôn thi đại học môn Vật Lý về tần số thay đổi

Ôn thi đại học môn Vật Lý về tần số thay đổi

by admin

Video bổ trợ kiến thức ôn thi đại học môn Vật Lý về Các bài toán liên quan đến tần số thay đổi do 2 Thầy giáo Nguyễn Anh Vinh giảng viên đại học Sư phạm Hà Nội và Thầy giáo Chu Văn Biên giảng viên trường Đại học Hồng Đức Thanh hóa sẽ hướng dẫn các em học sinh các dạng bài tập liên quan đến tần số thay đổi.

You may also like

Leave a Comment