Home Ôn thi Ôn thi môn Hóa: Phương pháp bảo toàn nguyên tố (P2)

Ôn thi môn Hóa: Phương pháp bảo toàn nguyên tố (P2)

by admin

Video bổ trợ kiến thức ôn thi đại học môn Hóa về Phương pháp bảo toàn nguyên tố (P2) do thầy giáo Lê Văn Khu giảng viên khoa Hóa trường đại học Sư Phạm Hà Nội giảng dạy.

Xem thêm: Phương pháp bảo toàn nguyên tố (P1)

You may also like

Leave a Comment