Home Ôn thi Ôn thi môn Hóa về cấu tạo nguyên tử – liên kết hóa học

Ôn thi môn Hóa về cấu tạo nguyên tử – liên kết hóa học

by admin

Video bổ trợ kiến thức ôn thi đại học môn Hóa học về cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học

Thầy giáo Lê Văn Khu, ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ cung cấp kiến thức về cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học.

You may also like

Leave a Comment