Home Ôn thi Ôn thi môn Toán: Phương pháp tọa độ trong không gian

Ôn thi môn Toán: Phương pháp tọa độ trong không gian

by admin

Video bổ trợ kiến thức ônt thi môn Toán về phương pháp tọa độ trong không gian

Thạc sĩ Nguyễn Anh Dũng sẽ giới thiệu đến các em học sinh bài phương pháp tọa độ trong không gian.
Các em học sinh cần nắm được những kỹ năng cơ bản sau:

– Lập phương trình mặt phẳng: Tìm một điểm mặt phẳng và biết vectơ pháp tuyến của mặt phẳng đó.
– Lập phương trình đường thẳng: Có thể lập phương trình đường thẳng qua 2 điểm, hoặc qua 1 điểm và biết vectơ chỉ phương mặt phẳng đó.

Trong trường hợp, nếu biết hai vectơ cùng song song mặt phẳng thì vectơ pháp tuyến mặt phẳng được xét bằng tích có hướng của hai vec tơ nói trên.

Sau đây chúng ta cùng phân tích kỹ năng làm toán qua những ví dụ cụ thể:

You may also like

Leave a Comment