Home Ôn thiÔn thi THPT Quốc Gia Ôn thi Quốc Gia môn Sinh: Các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử

Ôn thi Quốc Gia môn Sinh: Các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử

by admin

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh về các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử

Nội dung video sẽ giúp các em học sinh ôn tập môn Sinh học với nội dung về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử.

cac-co-che-di-truyen-o-cap-do-phan-tu

Có 4 cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử là:

1.Nhân đôi ADN

2.Phiên mã – Tổng hợp ARN

3.Dịch mã – Tổng hợp protein

4. Điều hòa hoạt động gen

Dưới đây, THẦY ĐINH QUỐC HƯNG sẽ sẽ hướng dẫn các em học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học bài giảng về Các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử. Nội dung của bài học bao gồm: nhân đôi ADN, phiên mã, tổng hợp ARN, dịch mã, tổng hợp protein, điều hòa hoạt động gen.

Video tìm hiểu về các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử môn Sinh học

You may also like

Leave a Comment