Home Ôn thiÔn thi THPT Quốc Gia Ôn thi THPT Quốc gia: Tìm hiểu tác phẩm “Đất Nước” của Nguyễn Khoa Điềm

Ôn thi THPT Quốc gia: Tìm hiểu tác phẩm “Đất Nước” của Nguyễn Khoa Điềm

by admin

Đoạn trích Đất nước trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, được sáng tác năm 1971.
Tìm hiểu chung

1. Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm

– Thế hệ nhà thơ trẻ chống Mỹ

– Giàu suy tư chiêm nghiệm, chất trữ tình chính luận

on-thi-thpt-quoc-gia-tim-hieu-tac-pham-dat-nuoc-cua-nguyen-khoa-diem

2. Tác phẩm

– Hoàn cảnh sáng tác 1971 – Chiến tranh chống Mỹ ác liệt

– Nội dung: Tư tưởng Đất nước của nhân dân

You may also like

Leave a Comment