Home Ôn thiÔn thi vào lớp 10 Ôn toán lớp 9: Đường thẳng và parabol

Ôn toán lớp 9: Đường thẳng và parabol

by admin

TS Đào Trọng Quyết và Th.S Lê Đức Thuận sẽ hướng dẫn các em học sinh bài học về Parabol và mối quan hệ giữa đường thẳng và Parabol.

You may also like

Leave a Comment